AI

TOM – Tacit Object Modeller

25. 05. 2021

TOM je expertní systém na bázi umělé inteligence (AI), který digitálně
replikuje lidské expertní znalosti, a to i ty tiché, nevyřčené
(tacit). Je založen na efektivním přenosu znalostí z lidského experta
na virtuálního experta (není založen na pravidlech, ale může je
zahrnovat a používat).