Polygrafie

Polygrafie  Podnikové systémy (ERP)

Kompletní MIS/ERP řešení pro polygrafický průmysl

Mezinárodní řešení PrintVis pro řízení procesů v polygrafii a souvisejících oborech je postavené na platformě Microsoft Dynamics NAV. Řídí všechny úlohy a procesy od předtiskové přípravy po samotný tisk a dokončující operace ve všech typech tiskařských společností. 

NAVERTICA je exluzivní lokální partner řešení a disponuje konzultanty s odbornou znalostí tiskařského odvětví i ERP systému Dynamics NAV. Aplikace jsou lokalizovány do jazyka regionu. Výsledkem je kvalitní řešení pro řízení vašich polygrafických procesů.

PrintVis. Postaveno na platformě Microsoft Dynamics NAV

PrintVis je komplexní standardní MIS/ERP řešení pro řízení společností v polygrafickém průmyslu.
PrintVis je vyvinut a certifikován pro ERP systém Microsoft Dynamics NAV.

PrintVis je nákladově efektivní, flexibilní a modulární řešení, které je mimořádně škálovatelné, takže jej lze rozšiřovat v závislosti na růstu společnosti. PrintVis může být nastaven a implementován pro různé typy tiskařských procesů tak, aby to odpovídal Vašemu rozpočtu i typu podnikání.

 • S řešením PrintVis můžete lehce řídit každou etapu výrobního procesu – od požadované nabídky až po dokončení zakázky, její dodávku a fakturaci zákazníkovi včetně její analýzy.
 • Nedílnou součástí řešení je i robustní a celosvětově prověřená účetní aplikace, která je součástí NAV.
 • Umožňuje využívat JDF integrací všech JDF kompatibilních produktů a systémů.
 • Umožňuje snižovat náklady a zvyšovat hodnotu společnosti spolu s průběžnými inovacemi klíčových funkcionalit, které jsou součástí Microsoft Dynamics NAV.

PrintVis funkce umožňující plnou integraci se zákaznickými obchodními případy

 • Kalkulace a nabídky
 • Zpracování a řízení objednávek
 • Řízení zásob
 • Plánování a rozvrhování
 • Dílenské řízení
 • Kalkulace výrobní zakázky
 • Nákupy a fakturace
 • Kompletní řízení financí
 • Analýzy a výkaznictví
 • ESKO Artios CAD integrace
 • Web-to-Print integrace
 • JDF integrace (již 10 let člen CIP4)

Co je Microsoft Dynamics NAV?

Již podle názvu je jasné, že se jedná o dynamickou platformu – ERP (Enterprise Resource Planning) systém vyvinutý tak, aby umožňoval co nejvyšší stupeň kontroly nad finančním řízením zakázek, zjednodušoval řízení toků v dodavatelském řetězci a řízení výroby včetně každodenních rutinních operací. Starší verze systému NAVision, jehož součástí bylo řešení PrintVis, je předchůdcem nynějšího systému Microsoft Dynamics NAV.

NAV umožňuje:

 • Řízení financí a účetnictví - kompletní řízení hotovosti, aktiv a bankovních operací.
 • Řízení dodavatelského řetězce, výroby a operací - sleduje a řídí výrobu, zásoby, zakázky a dodavatele.
 • Řízení marketingu, prodeje a servisu - řídí kampaně, obchodní příležitosti, kontakty a servisní zakázky.
 • Řízení projektů - tvorba kalkulace, sledování projektových fází a řídí kapacity přiřazených zdrojů.
 • Business intelligence a reporting - poskytuje v reálném čase zobrazení dat a jejich analýzu, která umožnuje sledovat výkonnost. Lepší přehled umožňuje i kvalitnější rozhodování.
 • Více měn - umožnuje globálně využívat více měn včetně více jazykových vrstev.

Implementace NAV je rychlá a obsluha systému je jednoduchá. NAV poskytuje uživatelům přesně ty údaje, které potřebují
k podpoře dosahování ambiciózních cílů.

NAV integruje všechny vaše obchodní aplikace, data, dokumenty a nástroje, přičemž středobodem jsou vaši pracovníci, kterým pomáhá maximálně využít jejich čas.

Od serveru ke cloudu a od stolního počítače po mobilního zařízení, Microsoft Dynamics umožňuje seznámenému uživateli automatizovat jeho obchodní případy, zvyšovat prodeje včetně vylepšování spolupráce a vytvářet u zákazníků pozitivní dojem.

Přejít na více informací o ERP systému Microsoft Dynamics NAV >

Co je PrintVis?

K Dynamics NAV jsme přidali naši specifickou vrstvu řídící tiskařské procesy. NAV v současnosti využívá více jak 110 000 společností po celém světě. I když se tisková výroba poněkud liší od standardních výrobních procesů, stále pro oba typy výrob existuje v NAV mnoho společných prvků.

Tato strategie umožňuje, aby se aplikace PrintVis zaměřila unikátně na řešení tiskařských procesů, zatímco klíčové funkce ERP systému jsou doplňovány firmou Microsoft využívající zkušenosti široké zákaznické a partnerské základny.

Specifické funkce spojené s tiskařskými procesy v PrintVis byly vytvořeny přímo v prostředí systému NAV, takže pokud si zakoupíte PrintVis, tak dostanete plně funkční systém NAV, nejde o dva separátní systémy. Díky tomu je stabilita tohoto obchodního modelu daleko vyšší než u jiných „integrovaných“ řešení.

PrintVis je „tiskařský MIS“ (Management Information System), který je plně součástí NAV. Tato synergie reprezentuje jednotné řešení pro celosvětovou tiskařskou komunitu s podporou nejspolehlivější světové softwarové společnosti Microsoft.


O firmě PrintVis

PrintVis byl založen jako firma NovaVision Software A/S v roce 1997. Mise této společnosti byla vytvořit prvotřídní světové MIS/ERP řešení pro polygrafický průmysl. A skoro za dvacet let je zde více jak 250 zákazníků používajících PrintVis a více jak 30 certifikovaných partnerů na čtyřech kontinentech.

PrintVis partnerský model

PrintVis je instalován prostřednictvím společnosti NAVERTICA, certifikovaného Microsoft partnera a zároveň vysoce kvalifikovaný partner řešení PrintVis dostupného právě ve vašem regionu.

Naši odborníci spojují znalosti tiskařského odvětví a ERP systému Dynamics NAV. Výsledkem je kvalitní řešení pro řízení vašich polygrafických procesů.

Specialisté jsou schopni nastavovat parametry řídící účetnictví a procesy spojené s daňovou problematikou tak, aby odpovídaly zákonům naší země. Lokální partner je vždy nejlépe obeznámen s funkcemi využívanými při fakturami a jejich zaúčtováním, komplexním reportingem, řízením a všemi dalšími fiskálními aspekty platnými pro tu kterou zemi.

PrintVis rozšiřuje funkce Microsoft Dynamics NAV o unikátní potřeby tiskařského businessu.

Video představující společnost PrintVis (v angličtině):

My, kteří jsme vyvinuli a vyvíjíme PrintVis, stejně tak jako naši kvalifikovaní partneři, jsem přesvědčeni, že i nejlepší softwarové produkty a technologie jsou k ničemu bez odborníků, kteří je umí aplikovat; skutečná hodnota softwarového řešení je ve schopnosti okamžitě reagovat na jakékoliv změny, které business přináší, při minimalizaci negativních dopadů na výsledky vašich procesů.

Budete mnohem úspěšnější díky implementaci řešení s pokročilými nástroji podporující řízení financí, kalkulace, Business Intelligence (BI), plánování výroby a řízení dílenského provozu – vše postavené na platformě Microsoft Dynamics – PrintVis a dodané certifikovaným partnerem.


Zaujalo vás nabízené řešení, máte zájem o více informací? Kontaktujte nás >

V případě, že se rozhodnete využívat PrintVis implementovaný partnerem NAVERTICA, pak dostanete ekonomicky rozumné řešení umožňující řídit vaše podnikání přesně tak, jak potřebujete. A hodnota investice do technologie PrintVis předčí všechny vaše očekávání!