BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200602T071038Z DESCRIPTION:\n\nPozvání na virtuální setkání pro přepravní společn osti\n\n* Hledáte řešení pro skladování\, překládku a přepravu zb oží?\n* Potřebujete plánovat přepravu ekonomicky nejefektivněji pro své zákazníky tak\, aby se zvyšovaly vaše marže?\n* Jsou vaše souč asná data bezpečně uložena a jsou využívána v různých složitě p ropojených systémech?\n* Už vás nebaví veškeré potřebné informace pracně získávat z tabulek Excelu?\nV rámci spolupráce se společnost í Microsoft bychom vás rádi pozvali na virtuální setkání prostředn ictvím online schůzky dne 17. 6. 2020 od 9 hodin na téma:\n\nNAVERTICA & 3PL Dynamics pro odvětví logistiky\n\nRezervujte si svůj čas v kalen dáři! \n\nSvůj zájem o účast prosím potvrďte na registrace@navertica.com \n\nRádi v ám představíme řešení pro dopravní společnosti 3PL Dynamics využ ívající výkonnou platformu ERP systému Microsoft Dynamics 365 Busines s Central Online.\n\nTěšíme se na setkání ve virtuálním světe\n\nZ a team NAVERTICA\nTomáš Sáček\nObchodní konzultant\n \n\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200617T110000 DTSTAMP:20200602T071038Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200617T090000 LAST-MODIFIED:20200602T071038Z LOCATION:Sídlo společnosti Microsoft\, BB Centrum\, Vyskočilova 1461/4a\ , 140 00 Praha 4 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:NAVERTICA & 3PL Dynamics pro odvetvi logistiky TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F06D3D298F06D601000000000000000 0100000002413FF877AEAAB40B0CEB482ABAA0752 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

News NAVERTICA

Pozvání na virtuální setkání pro přepravní společnosti

  • Hledáte řešení pro skladování\, překládku a přepravu zboží?
  • Potřebujete plánovat pře pravu ekonomicky nejefektivněji pro své zákazníky tak\, aby se zvyšov aly vaše marže?
  • Jsou vaše současná data bezpečně uložena a jsou využívána v různých slož itě propojených systémech?
  • Už vás nebaví veškeré potřebné informace pracně získávat z tab ulek Excelu?

V rámci spolupráce se společností Microso ft bychom vás rádi pozvali na virtuální setkání prostřednictvím on line schůzky dne \;17. 6. 2020 od 9 hodin \;na téma:

NAVERTICA &\; 3PL Dynamics pro odvětví logistiky

Rezervujte si svůj čas v kalendáři!

Svůj zájem o účast prosím potvrďte na  \;registrace@navertica.com

Rádi vám představíme řešení pro dopravní společnosti 3PL Dynamics využívající výkonn ou platformu ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central Online.< br>
Těšíme se na setkání ve virtuálním světe

Za team NAV ERTICA
Tomáš Sáček
Obchodní konzultant

 \; \; \;

< /o:p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR