Vedení společnosti

SMT

RNDr. Ing. Stanislav Matýšek, CSc.

Předseda představenstva

Ing. Martin Ingr, MBA

Místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Sáček

Předseda dozorčí rady


Články o společnosti NAVERTICA