Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply

Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply pokrývá specifika výrobních firem z oblasti potravinářství. Jedná se o komplexní vertikální řešení především marketingových a obchodních procesů postavené na platformě Microsoft Dynamics CRM.

Popis řešení

Oborové řešení informačního systému pokrývá oblast obchodu a podpory řízení vztahů se zákazníky, správu zákazníků i dodavatelů. Umožňuje efektivní správu dat ve vztahu k vlastním produktům nebo konkurenci. Řešení je možné napojit na další podnikové systémy (ERP, DMS).

Řešení obchodních procesů v systému MS Dynamics CRM umožňuje akvizici nových a správu stávajících zákazníků, evidenci návštěv vč. získávání strukturovaných informací o zákaznících. Ve vztahu k dodavatelům jsou řešeny procesy komunikace a podpory nákupu. Dále systém obsahuje nástroje pro efektivní a komplexní řízení marketingových a prodejních aktivit. V oblasti výrobků je zavedena evidence strukturované databáze (pro vlastní, popř. koncové produkty i konkurenční výrobky).

Řešení Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply je již ve svém základu rozšířeno o funkcionality s ohledem na specifika potravinářské výroby. Zároveň je ale možné provádět úpravy dle specifických potřeb každého zákazníka.

Nevyhovující stav u výrobních firem v oblasti potravinářství

 • Nevhodné řešení informačního systému na podporu obchodních a marketingových procesů
 • Evidence vedené pouze v MS Excel
 • Vedení dat o zákaznících, konkurentech a produktech není jednotné
 • Management nemá k dispozici srozumitelné přehledy a výkazy z aktuálních dat
 • Nedostatečná komunikace a výměna informací v obchodním řetězci
 • Data a informace vedené v různých podnikových systémech nejsou provázané
 • Absence dodavatele pro dlouhodobou spolupráci při údržbě a dalším rozvoji informačního systému

Hlavní výhody řešení v kostce:

 • Zjednodušení a s tím související významná úspora času u všech procesů související s marketingem a obchodem, vč. návrhu nabídek a objednávek
 • Srozumitelné přehledy a výstupy z aktuálních dat
 • Významné zvýšení hodnoty a efektivity manažerských výstupů
 • Provázaní aktuálních dat a informací vedených v různých podnikových systémech
 • Přechod na informační systém se zárukou dalšího rozvoje


Posuňte se díky našemu komplexnímu řešení pro oblast potravinářství

 • Přechod na spolehlivý informační systém (MS Dynamics CRM) s řešením podpory obchodních a marketingových procesů na míru potřebám firmy, resp. produktových specialistů, obchodních zástupců a managementu firmy;
 • Nahrazení stávajících evidencí vedených v MS Excel a sjednocení dat o zájemcích, zákaznících, koncových zákaznících, konkurenci a produktech;
 • Možnost evidence informací o koncových zákaznících, kteří nemají se společností přímý obchodní vztah, a to na základě informací poskytnutých obchodními zástupci a jinými pracovníky v rámci průzkumu trhu;
 • Zlepšení komunikace a vzájemné informovanosti celého obchodního řetězce;
 • Získání nástroje ke zvýšení efektivity prodeje, na podporu dalšího obchodního růstu a rozvoje společnosti;
 • Sladění aktuálnosti dat vedených v samostatných systémech, např. v účetnictví, dokument management systému a izolovaných podpůrných databázích s daty v CRM systému;
 • Získání nových funkcionalit podle specifických požadavků

Obchod a obchodní proces

Řešení obchodních procesů v Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply umožňuje pracovníkovi detailně sledovat a řídit každý obchodní vztah. Dělit jel ze na požadované skupiny dle specifických požadavků, mezi základní patří: zákazník, finální zákazník, dodavatel a konkurent. U všech je umožněna úplná evidence i příslušná řešení vztahů. Uživatelé si mohou přesně podle vlastních potřeb vygenerovat výstupní šablony nebo platformy, jejich obsah (přehledy, grafy a jiné sestavy informací) a vyhodnocování.

Nástroj pro management

Klíčovým přínosem Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply je zpřehlednění obchodních aktivit a výkonů jednotlivých pracovníků. Díky dostupným nástrojům může management snadno provádět hodnocení. K dispozici jsou jasné a srozumitelné přehledy a výkazy z aktuálních dat. Management může například porovnávat parametry jako průměrný počet schůzek na obchodníka za určité období a počet objednávek, stejně jako další výkonnostní parametry. Mezinárodně působící společnosti využijí díky společnému nástroji dostupnost přesných informace o zákaznících a konkrétních aktivitách na jednotlivých pobočkách

Specifické řešení systému pro oblast potravinářské výroby

Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply využívá zkušeností s fungováním procesů ve výrobních firmách z oblasti potravinářství a přináší významné technologické rozšíření samotného systému MS Dynamics CRM. Uživatel má tak k dispozici například flexibilní dokument, díky kterému může na jedné kartě editovat výrobky, jejich specifikaci vč. pružné kalkulace. Dále může připojovat přílohy jako fotografie apod. Flexibilita je také umožněna u tvorby tabulek, formulářů a jejich šablon sloužících k hodnocení ve vztahu k obchodním vztahům, výrobkům a vzdělávání prodejců. Nezbytnou součást řešení představuje katalog produktů obsahující formulář k vyplnění všech potřebných informací vč. přiložení fotografie. Evidovat je možné jak konkurenční produkty, tak vlastní prodej vč. rozlišení regionů a oblastí. Data jsou samozřejmě synchronizována s dalšími podnikovými systémy firmy, takže jsou dostupné informace vždy aktuální.

Informace v systému neslouží jen obchodním zástupcům, ale jsou využívána také ke sledování výkonu pracovníků a vyhodnocování údajů o prodeji managementem firmy, například prostřednictvím předefinovaných reportů.

Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply – přínos pro každodenní práci

 • Jednoduchost a intuitivnost práce se systémem
 • On-line přístup k informacím nejen ve vnitrofiremní síti, ale i přes vzdálený přístup po síti Internet
 • Sjednocení datové základny a evidence informací v rámci společnosti
 • Vytvoření obecného rozhraní pro externí standardní aplikace
 • Časové zefektivnění práce, odstranění duplicitních informací a pracnosti s jejich evidencí
 • Zlepšení komunikace a vzájemné informovanosti celého obchodního řetězce
 • Možnost evidence informací o koncových zákaznících a jejich produktech
 • Otevřený systém hodnocení zákazníků, dodavatelů, konkurence a výrobků
 • Flexibilita systému v oblasti implementovaných procesů a portfolia produktů a služeb poskytovaných zákazníkům
 • Otevřený, rozšiřitelný a efektivní systém, jenž integruje data z různých současně používaných systémů a podporuje další obchodní růst společnosti
 • Vytvoření datové základny a výstupů pro manažerský reporting


Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply a možnost napojení na další podnikové systémy

Microsoft Dynamics Business Central – podnikový informační systém (ERP)

Oborové řešení na platformě MS Dynamics CRM je vhodné pro obchodní a marketingové procesy firem z oblasti potravinářské výroby a to především díky jeho rozšíření o specifické funkcionality užitečné pro danou vertikálu. Pro vybrané oblasti (jako jsou např. kontakty, evidence výrobku apod.) je připravené řešení propojení s ekonomickým softwarem Microsoft Dynamics Business Central. Import/ export dat je pak prováděn obousměrně a automaticky. Díky pravidelné synchronizaci dat má uživatel k dispozici veškeré informace na jednom místě – ať už k prodeji výrobků nebo fakturaci. Více o Microsoft Dynamics Business Central.

Microsoft SharePoint – Document Managament Systém (DMS)

Oborové řešení je připraveno k propojení s platformou MS Sharepoint pro efektivní správu dokumentů. Díky tomu mohou uživatelé například vytvářet přímo v MS Dynamics CRM i obsáhlejší dokumenty. Více o Microsof SharePoint.