statspra.jpg

Oborové řešení Navertica MUNICIP je vhodné pro města a obce. Pokrývá ekonomiku, agendy samosprávy i státní správy včetně řízení kvality a bezpečnosti informací, návaznosti na nadřízené složky státní správy a komunikaci s občany i organizacemi.


Klíčové procesy městských a obecních úřadů jsou zejména:

  • Financování a rozpočtování
  • Agendy samosprávy
  • Agendy státní správy
  • Správa majetku
  • Komunikace s nadřízenými složkami státní správy
  • Komunikace s klienty.

Základním rysem oborového řešení Navertica MUNICIP je princip štíhlých procesů podporovaných jednotným uživatelským prostředím (Microsoft) na jediné databázi (Microsoft SQL). Řešení Navertica MUNICIP vytváří předpoklady pro objektivní měření výsledků procesů a je v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 27001.

Podrobnější informace viz:

Municip - Informační systém pro města a obce
Case study - Informační systém pro Městský úřad Šlapanice

Nebo v přiložených dokumentech:


Solution Sheet Navertica Municip
Case Study Městský úřad Šlapanice