Systémy managementu a akreditací

V dynamicky se měnícím podnikatelském prostředí je nutností každé společnosti systematicky udržovat a zlepšovat provozní výkony k dosahování úspěšnosti na trhu. Systémy managementu (řízení) Vám pomohou zmapovat, uspořádat a zorganizovat procesy pro řízení a zlepšování vašeho podnikání a zvýší Váš firemní potenciál.

Systémy managementu, tzv. zavádění ISO, nemají příliš pozitivní renomé. V drtivé většině případů není ale problém v jednotlivých normách, ale především v jejich špatném pochopení a aplikaci.

Efektivní systém managementu

Správně zavedený systém řízení společnosti je velmi vzdálený „administrativní válce“ a množství dokumentů, které za zaváděný systém bývají skrývány. Proto je důležitý výběr kvalitní poradenské organizace, která dokáže vytvořit systém managementu splňující požadavky normu a současně nezatěžující zaměstnance rozsáhlou administrativou.

Více čtěte zde:

O systémech managementu
O akreditacích - oblast zdravotnictví

Produkty NAVERTICA

NAVERTICA Accreditation HealthCARE
NAVERTICA 9001 HealthCARE
NAVERTICA 27001 HealthCARE
NAVERTICA 27001 General
NAVERTICA InfoSecurity SK - ucelená metodika plnění povinností pro zajištění ochrany osobních údajů podle zák. 122/2013 Sb. a vyhlášky 164/2013.

Referenční příběhy
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice. Zavedení integrovaného systému řízení