Podnikové informační systémy (ERP)

Vedení každé organizace stojí před tímto problémem: Na jedné straně má pracovníky s jejich schopnostmi, na druhé straně má procesy, které v této organizaci probíhají a ze kterých vyplývají určité pracovní role.
Výzvou pro vedení organizace je přiřadit ke správným pracovníkům správně definované pracovní role, které jsou vynuceny správně definovanými procesy. Aby správní pracovníci mohli plnit správně definované pracovní role, potřebují k tomu správné nástroje – v našem pojetí správné SW nástroje.

V současné době je stále činnost většiny firem nestrukturovaná. Firmy používají různé produkty, které mají různou filozofii, ovládání, datové struktury apod. My vám dokážeme dát takové nástroje a postupy, které přesně odpovídají vašim procesům, podporují je a přitom jsou vzájemně integrované.
Tím vám pomůžeme odstranit překážky, která brání vašim zaměstnancům v dosahování lepších výsledků. Stručně řečeno, našim cíle je umožnit vám převést nestrukturovanou pracovní činnost na strukturovanou. Informační systém chápeme jako úplný soubor počítačových programů, postupů, související dokumentace a údajů, který je určený pro dodání vám zákazníkům a který má schopnost uspokojovat vámi stanovené potřeby nebo cíle.


Microsoft Dynamics NAV (dříve Microsoft Navision) je informační řešení pro správu a řízení podnikových zdrojů. Tento komplexní nástroj vám pomůže automatizovat, integrovat a lépe řídit jednotlivé firemní procesy v oblasti financí, výroby, řízení projektů, distribučního prodeje, správy vztahů se zákazníky a e-commerce.

Microsoft Dynamics NAV, s ohledem na svou komplexnost a přizpůsobitelnost, je ideálním řešením pro rostoucí firmy s jedinečnými procesy a speciálním potřebami. Umožní vám rychlou reakci na nové tržní příležitosti, růst vaší konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity vašich zaměstnanců.

Microsoft Dynamics NAV – správa financí

Dnešní rychlé tempo obchodní operací potřebuje efektivní správu financí. To, co dnes nejméně potřebujete, je systém řízení podniku, který by ve vaši organizaci zpomaloval procesy a kladl na personál nové nároky. Systém je navržen tak, že se přizpůsobí vašemu podnikání a vyvíjí se v souladu s ním. Můžete měnit vzhled formulářů, přidávat další pole a tabulky a vytvářet uživatelské nabídky. Mnoho vašich finančních úloh a operací můžete automatizovat podle svých potřeb. Systém také podporuje dodržování zákonných požadavků a měnových předpisů v mezinárodním obchodě.

Microsoft Dynamics NAV pro řízení výroby

Microsoft Dynamics NAV je pro vás zárukou rychlé reakce na změny a požadavky zákazníků. Funkce přislíbení vyřízení objednávky vám umožňuje na požádání okamžitě sdělit spolehlivé datum dodání výrobku. Aplikace Výroba umožňuje plánovat urgentní zakázky přímo z prodejní objednávky. Objednávky lze kdykoli v průběhu výroby měnit. Víceúrovňové výrobní zakázky zdokonalují koordinaci při výrobě na objednávku. Systém umožňuje okamžitě měnit výrobní postupy a procesy, což vám pomáhá držet krok s měnícími se požadavky zákazníků. Dojde-li ke změně, můžete naráz aktualizovat a přeplánovat všechny materiály, náklady a operace, bez nutnosti spuštění časově náročných dávkových úloh.

Microsoft Dynamics NAV pro řízení dodavatelských řetězců

Microsoft Dynamics NAV vám pomůže posílit věrnost zákazníků, lépe reagovat na jejich požadavky a nabídnout jim lepší ceny díky nižším provozním nákladům. Chcete-li předstihnout konkurenci, musí vaše organizace pružně reagovat na potřeby zákazníků. Aplikace Distribuce zefektivňuje obchodní operace a přináší tak výhody vám i vašim zákazníkům. Snížení provozních nákladů šetří čas a peníze celé vaší organizaci a umožňuje vám nabídnout lepší ceny ve srovnání s konkurencí.

Způsobů jakým může Microsoft Dynamics NAV pomoci rozvoji Vaší společnosti je nespočet. Pro více informací nás kontaktujte.

Naše produkty pro Microsoft Dynamics NAV
Navertica Essentials - Aplikace pro zvýšení produktivity Microsoft Dynamics NAV 2013
Navertica Costing - Kalkulace
Navertica Řízení pohledávek
Navertica Transport
Navertica Metrology
Navertica Facility Management

Produkty třetích stran
Jet-Reports
Plánování výroby - PlannerOne
Plánování zdrojů - PlannerOne
Polygrafie - PrintVis
Maloobchod - LS Retail
 
Microsoft Dynamics AX je komplexní řešení pro řízení středních a větších podniků, které patří do rodiny podnikových systémů společnosti Microsoft. Ve spolupráci s touto firmou a hlavně pak s firmou certifikovanou pro dodávky a implementaci tohoto špičkového softwarového produktu Vám toto řešení bude vždy pomáhat zvyšovat produktivitu vaší firmy a vytvořit a udržet si konkurenční výhodu.

Řešení Microsoft Dynamics AX usnadňuje řízení všech podnikových procesů a jejich standardizaci a to od řízení financí a konsolidaci výsledků, obchodování mezi různými místy a zeměmi, zajišťování transparentních pohledů na výsledky řízených organizací až po řízení výroby. Díky aplikaci Microsoft Dynamics AX si můžete být jisti, že vaše řešení pro správu podniku je a stále bude odpovídat potřebám vašich zaměstnanců a požadavkům odvětví obchodu, průmyslu a služeb.

Microsoft Dynamics AX a řízení financí

Řízení financí je páteří systému Microsoft Dynamics AX. Systém podporuje práci s různými měnami, automatické vytváření finančních transakcí mající svůj původ ve všech klíčových procesech společnosti jako je nákup, prodej, výroby a servis. Dále je možné řídit finance poboček, provádět konsolidaci, efektivně řídi cash-flow a vytvářet komplexní rozpočty a analýzy. Řízení financí systému Microsoft Dynamics AX představuje účinný nástroj, který je integrován se všemi funkčnímu prvky systému.

Microsoft Dynamics AX a řízení výroby

Microsoft Dynamics AX ® optimalizuje firemní procesy výrobních podniků, což vede ke snižování výrobních časů, plnění dodacích podmínek a optimálnímu využívání všech výrobních zdrojů a uspokojování stále rostoucích požadavků zákazníků požadujících udržení především přidanou hodnotu a neustálé zlepšování konkurenceschopnosti. Výroba řízená s pomocí Microsoft Dynamics AX ® zajišťuje výrobcům zvýšit transparentnost všech výrobních a návazných procesů a zlepšení kontroly nad svými výrobními provozy a tím i podporu expanze do nových tržních segmentů.

Způsobů jakými může Microsoft Dynamics AX pomoci rozvoji Vaší společnosti je velké množství. Pro více informací nás kontaktujte nebo navštivte stránku Microsoft Dynamics AX.