PlannerOne

Pokročilé plánování (APS)  Podnikové systémy (ERP)  Výrobní společnosti  Projektové společnosti  Servisní společnosti

Pokročilé plánování a rozvrhování výroby

Jsme distributorem pokročilého plánovacího řešení PlannerOne© na principu Advanced Planning and Scheduling (APS). PlannerOne© je plně integrované řešení s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV. PlannerOne© je plánovací nástroj, který umožňuje uživatelům využívat dynamicky nejmodernější plánovací algoritmy v reálném čase s grafickým uživatelským rozhraním. Řešení se skládá z modulu pro optimalizaci při plánování výroby a modulu pro řízení projektů.

Firma ORTEMS vyvinula plánovací a víceuživatelskou aplikaci PlannerOne pro Microsoft Dynamics NAV proto, že podíl tohoto ERP systému na trhu stále vzrůstá a přitom obdobně unikátní plánovací dynamická aplikace využívající celou škálu výkonných optimalizačních algoritmů pro plánování přímo v srdci MS Dynamics NAV na trhu chyběla. Více jak 20 leté leté zkušenosti firmy ORTEMS s aplikacemi APS implementovaných ve výrobních podnicích jsou zárukou vysoké kvality a přidané hodnoty PlannerOne. Řešení PlannerOne© obsahuje dvě komponenty. Jedná se o komponentu zajišťující plánování a rozvrhování výroby a komponentu pro řízení projektů postavené na logice využívání kapacit zdrojů. Každou z komponent lze jednotlivě implementovat v krátkém čase, což má za následek vysoce efektivní vynaložení nákladů. Jako výsledek dlouholetého výzkumu a vývoje je PlannerOne© revolučním produktem, kter ý přináší svým uživatelům konkurenční výhody mající svůj původ v kvalitních manažerských rozhodnutích, podporovaných výsledky využívání pokročilých plánovacích algoritmů, grafického prostředí, dynamické navigace a integrace všech procesů v reálném čase.

Výhody

 • Webové komponenty jsou plně integrované s Microsoft Dynamics NAV
 • CfMD (Certified for Microsoft Dynamics)
 • Nejlepší poměr cena/výkon na trhu APS
 • ROI v týdnech
 • Zlepšení služeb zákazníkům
 • Zvýšená produktivita
 • Snížení skladových zásoby a průběžných výrobních časů
 • Rychlejší reakce na změny procesů

Plánování výroby

Nástroj pro optimalizaci výrobních plánu

Klíčové funkcionality

 • Plánování s pomocí algoritmu pro konečné kapacity zdrojů

Multikriteriální úloha splňující požadavky výroby a respektující kapacitní omezení zdrojů

 • Optimalizace nastavovacích časů

Umožňuje navrhnout realistické nastavovací časy

 • Grafické a interaktivní plánování

Jakékoli změny parametrů plánu provedené v PlannerOne nebo přímo v ERP jsou díky oboustranné synchronizaci v reálném čase okamžitě replikovány, což garantuje plánování respektující všechna úzká místa ve výrobě

 • Konfigurovatelné vizuální značky

Umožňuje využívání grafických značek informujících uživatele o specifických omezeních operací, což je vhodné pro řešení omezení ve víceuživatelském prostředí a v různých plánovacích sektorech

 • Detailní analýza plánu a rozvrhu výroby

Zobrazení grafického zatížení pro omezené i nekonečné kapacity, což umožňuje detekovat úzká místa

 • Analýza dostupnosti komponent

Integrace výpočtu dostupnosti výrobních komponent s pomocí algoritmu MRP

 • Možnost simulovat průběhy výrobních zakázek
 • Analýza definovaných KPI a analýza zpoždění nebo předstihu výrobních zakázek
 • Zákaznické nastavení navigací

Zákazník může definovat relace mezi PlannerOne a Microsoft Dynamics NAV nebo i dalšími SW produkty, což umožňuje efektivní navigaci např. na výkresovou dokumentaci nebo zákaznické popisy operací.

Product Sheet PlannerOne Plánování výroby ke stažení >

Plánování zdrojů

Nástroj pro řízení projektových zdrojů

Klíčové funkcionality

 • Grafické plánování projektů

Automatické naplánování všech projektových aktivit v okně Zobrazení projektů nebo v Ganttově diagramu, kde je možné zobrazit jak individuální, tak i periodické aktivity.

 • Alokace zdrojů na více projektů a jejich rezervace

Jednoduché přeplánování projektu s pomocí přetažení (drag & drop) a varování v případě kapacitních problémů. Pro přeplánování je možné využít předem nastavené časové bloky (time buckets) v minutách, hodinách nebo dnech a to v horizontu několika týdnů nebo i měsíců.

 • Detailní analýza zatížení zdrojů

Integrace s kapacitami zdrojů definovaných v Microsoft Dynamics NAV umožní zobrazit diagram poměru jejich zatížení a předpokládané fakturace v závislosti na cenách v řádcích plánování projektu.

 • Konfigurovatelné vizuální značky

Tyto značky graficky reprezentují informaci o omezeních na aktivitách a umožňují tak lepší spolupráci plánovačů ve multiprojektovém prostředí.

 • Analýza plnění a zpoždění projektů
 • Simulace plánu práce
 • Uživatelsky nastavitelné logické vztahy pro lepší navigaci

Těmito nastavenými vztahy se rozumí propojení mezi PlannerOne© Resource Planner a Microsoft Dynamics NAV nebo jinými aplikacemi jako např. zobrazení zákazníkovy adresy v Bing Map.

 • Přístup k plánování přes internetový prohlížeč nebo Microsoft Outlook

Product Sheet PlannerOne Plánování zdrojů ke stažení >


Plánování výroby

Zvýšení efektivity výrobních procesů

K čemu se využívá aplikace pro plánování výroby PlannerOne

Plánovací a rozvrhovací software PlannerOne pro Microsoft Dynamics NAV je revoluční řešení určené pro plánování a řízení výroby. Tato aplikace umožňuje uživatelům systému MS Dynamics NAV přístup k nejmodernějším plánovacím rutinám v reálném čase, stiskem jediné klávesy a přitom s bezkonkurenčním poměrem cena/výkon, který na trhu s APS aplikacemi existuje.

Aplikace PlannerOne pro Microsoft Dynamics NAV byla vytvořena s pomocí nejmodernějších Microsoft technologií jako je Visual Studio 2015 a .NET4.5. PlannerOne© je integrován s RTC klientem MS Dynamics NAV. K aplikaci PlannerOne může uživatel přistupovat také s pomocí webového klienta. Tato integrace umožňuje v reálném čase interakce s funkcemi Microsoft Dynamics NAV tak, aby to odpovídalo potřebám všech business procesů ERP systému.

Plánovací nástroj pro více uživatelů

Aplikace PlannerOne pro Microsoft Dynamics NAV je víceuživatelská aplikace. Windows RTC client slouží k zákaznickému nastavení profilů uživatelů na základě jejich rolí ve společnosti. PlannerOne respektuje RTC (Role Tailored Client) logiku tak, aby měli všichni uživatelé ERP systému na základě nastavení svých práv přístup k:

 • různým pohledům na průběžné doby výroby a úzká místa, což umožňuje rychlé rozhodování nutné pro řízení výroby (řízení kapacit, využití kooperace, posuny výrobních příkazů v čase, atd.),
 • interaktivním možnostem plánovat a rozvrhovat výrobu s možností využití algoritmů pro konečné plánování a rozvrhování kapacit při plné integraci s výrobními procesy v Microsoft Dynamics NAV v reálném čase.

Tak např. prodejce si může zobrazit záložku rozvrh výroby přímo z prodejní objednávky a sledovat tak konečné datum výrobní zakázky odpovídající požadavkům zákazníka.

Hlavními uživateli PlannerOne jsou plánovači výroby a to jak v krátkodobém tak i dlouhodobém horizontu (rozvrhování a plánování výroby) mající přístup k různým pohledům jako jsou :

 • Gantt graf Zdroje/ Výrobní zakázky
 • Zatížení výrobních zdrojů
 • Řazení zdrojů ve výrobě

Plánování zdrojů

Zvýšení efektivity práce se zdroji

K čemu se využívá aplikace pro plánování zdrojů PlannerOne Resource Planner

Plánovací a rozvrhovací software PlannerOne Resource Planner pro Microsoft Dynamics NAV je revoluční řešení určené pro všechny typy projektových firem dodávajících služby. Tato aplikace umožňuje uživatelům systému MS Dynamics NAV přístup k nejmodernějším plánovacím rutinám v reálném čase, stiskem jediné klávesy a přitom s bezkonkurenčním poměrem cena/výkon, který na trhu s APS aplikacemi existuje.

Aplikace PlannerOne pro Microsoft Dynamics NAV byla vytvořena s pomocí nejmodernějších Microsoft technologií jako je Visual Studio 2015 a .NET4.5. PlannerOne© je integrován s RTC klientem MS Dynamics NAV. K aplikaci PlannerOne© Resource Planner může uživatel přistupovat s pomocí webového klienta, internetového prohlížeče nebo aplikace Microsoft Outlook. Tato integrace umožňuje plánovači projektů plánovat v reálném čase a interaktivně využívat funkce Microsoft Dynamics NAV.

Plánovací nástroj pro více uživatelů

Aplikace PlannerOne pro Microsoft Dynamics NAV je víceuživatelská aplikace. Windows RTC Client slouží k zákaznickému nastavení profilů uživatelů na základě jejich rolí ve společnosti. PlannerOne respektuje RTC (Role Tailored Client) logiku tak, aby měli všichni uživatelé ERP systému na základě nastavení svých práv k aplikaci přístup. Projektoví manažeři mohou spolupracovat při identifikaci dostupných zdrojů a jejich přiřazení k projektům, stejně tak jako mohou kdykoliv během dne tyto projekty modifikovat v závislosti na momentální nedostupnosti zdrojů. V průběhu dodávky služby u zákazníka si může pracovník (zdroj) v reálném čase kdykoliv zobrazit svůj plánovací kalendář v aplikaci PlannerOne Resource Planner s pomocí internetového prohlížeče. Obchodní zástupce může kdykoliv pro zákazníka analyzovat aktuální stav dodávaného projektu. PlannerOne Resource Planner umožní manažerům firmy vytvářet prognózu zatížení a dostupných kapacit různých skupin zdrojů a díky tomu lépe plánovat fakturace v následujících týdnech a měsících.


PlannerOne Gantt chart NAVERTICA


  PlannerOne Ortems NAVERTICA