Navertica Transport

Řešení pro plánování a řízení dopravy integrované do Microsoft Dynamics NAV

Doprava je jednou ze služeb, které mohou podstatně ovlivnit spokojenost zákazníků. Náklady na dopravu také znamenají pro každou firmu, která dopravuje své zboží a výrobky zákazníkům, významnou nákladovou položku. Řešení Navertica Transport je určeno pro společnosti, které potřebují řídit přepravu zboží a výrobků ke svým zákazníkům, případně od svých dodavatelů.

Navertica Transport spravuje, zjednodušuje a automatizuje proces plánování dopravy přímo v prostředí Microsoft Dynamics NAV. Modul řeší vytvoření plánu závozu a nakládky zboží včetně výpočtu nákladů a cen dopravy na základě existujících objednávek, umístění zákazníků, časových specifikací a parametrů vozidel. Plánování dopravy navazuje přímo na proces prodeje, nákupu a interních transferů.

Typické bolesti zákazníků před zavedením produktu

 • Obtížné řízení souhrnných dodávek
 • Sledování palet a vedlejších poplatků souvisejících s dopravou
 • Podklady pro fakturaci za dopravu
 • Sledování nákladů na dopravu a výnosů, podklad pro přesnou cenovou politiku

Přínosy

 • Optimalizace nákladů na přepravu
 • Přesná fakturace dopravného
 • Efektivní plánování dopravy
 • Posílení služeb zákazníkům
 • Sdružené dodací listy Paletové hospodářství

Směry přepravy a rozvozové trasy

Směry přepravy obsahují definici doby přepravy, vzdáleností a ceny pro všechny zákazníky, konkrétního zákazníka nebo cenovou skupinu zákazníka. Součástí řešení jsou rozvozové trasy včetně definice pořadí vykládky. Rozvozové trasy slouží jako podklad pro optimální naplánování dopravy zboží k zákazníkům. Optimalizace rozvozových tras sníží množství ujetých kilometrů a tím také přepravní náklady.

Plánování dopravy

Plánovací sešit dopravy umožňuje uživateli spuštěním funkce Vypočítat plán vytvořit plán expedice pro objednávky, které jsou připravené k dodání. Pro zadanou rozvozovou trasu systém navrhne objednávky s přihlédnutím ke kapacitě automobilu. V případě, že je zákazníkovi dopravováno zboží z více objednávek, umožňuje systém vystavení souhrnného dodacího listu.

Fakturace dopravy

Pro jednotlivé závozy umožňuje systém vystavení faktur za dopravu. Fakturace je provedena na základě definovaných cen dopravy a v případě dopravy více zákazníkům v rámci jednoho závozu umožňuje rozpočítání ceny za dopravu mezi tyto zákazníky. Faktura za dopravu je vystavena přímo v Microsoft Dynamics NAV.

Pro komplexní řízení dopravy a správy vozového parku je možné rozšířit Navertica Transport o Navertica Maintenance Management – komplexní řešení pro správu údržby vozového parku.

Navertica Maintenance Management

 • Systematizování postupů údržby
 • Plánování zdrojů potřebných pro údržbu – pracovníků, materiálu a nástrojů
 • Detailní plánování zakázek údržby a sledování procesu údržby
 • Sledování spouštěcích podmínek pravidelné údržby
 • Automatické generování zakázek údržby při naplnění spouštěcích podmínek
 • Vyhodnocování nákladů na údržbu ve vztahu k strojům, časovému období, střediskům apod.
 • Definice standardních a havarijních plánů údržby, řízení mimořádných požadavků údržby v případě poruch