Navertica Řízení pohledávek

Finance a Controlling

Mějte pohledávky pod kontrolou

Navertica Řízení pohledávek je modul, který se zabývá efektivní správou vašich pohledávek. Každou pohledávku řeší přehledně v návaznosti na jejího vlastníka a umožňuje tak její rychlé vyřízení dle zákonných požadavků, bez zbytečných prodlev či rizika jejího promlčení.

Popis produktu

Základním stavebním kamenem Navertica Řízení pohledávek je karta Pohledávky po splatnosti, která umožňuje každou pohledávku přesně definovat a navázat ji na vlastníka – osobu za ni odpovídající. Z karty je již na první pohled zřejmé v jakém stavu řízení se pohledávka nachází. Modul navíc vlastníkovi zasílá pravidelné notifikace elektronickou poštou a poskytuje kompletní přehled o tom, jaký postup je třeba zvolit, či jaké dokumenty dlužníkovi zaslat. Vlastník tedy nemusí složitě vytvářet jednotlivé výzvy a upomínky, modul mu je podle typu pohledávky automaticky generuje v zákonem předepsaných nebo předvolených termínech. Řízení pohledávek tímto způsobem umožní dohledání všech pohledávek, které dlužník u města má, nebo v minulosti měl, bez nadbytečné administrativy. Výrazně tak urychluje proces vymáhání a spoří čas jednotlivých pracovníků.

Přínosy produktu

 • Úspora času

Pracovníci mohou snadno dohledat všechny požadované informace v jedné databázi

 • Automatizace

Systém umožňuje automatizovat rutinní činnosti a významně tak urychlit jejich průběh

 • Okamžitý přehled

Pracovník i management mají vždy přehled o aktuálních pohledávkách a jejich stavu

 • Elektronizace

Umožní odstranit nadbytečné papírové dokumenty

 • Snadná obsluha

Uživatelsky přívětivé prostředí poskytuje všechny informace srozumitelně a bez zbytečného hledání

 • Integrace

Kompatibilita a integrace s produkty Microsoft

Přehled klíčových funkcí

Modul pravidelně zasílá vlastníkovi elektronickou poštou notifikace o nově vzniklé pohledávce či její změně a umožňuje tak okamžitě zahájit proces vymáhání. Vlastník má díky přednastaveným hodnotám workflow vždy přehled o stavu svých pohledávek, což významně omezuje riziko promlčení či zbytečných prodlev.

Napojení na Insolvenční rejstřík

 • Modul umožňuje přímé propojení s informacemi z Insolvenčního rejstříku
 • Aktuální stav je přenášen přímo na kartu pohledávky po splatnosti a umožňuje rychlý přehled o tom, v jakém stavu řízení se pohledávka nachází

Lhůty pod kontrolou

 • Všechny lhůty jsou přednastaveny podle znění zákona
 • Systém sám kontroluje stav pohledávky a informuje jejího vlastníka o možnosti vymáhání či hrozbě prekluze nebo promlčení

Předpřipravené dokumenty

 • Modul Navertica Řízení pohledávek umožňuje zapracovat Vaše vzory dokumentů do automaticky vytvářených výzev a upomínek
 • V případě Vašeho zájmu je možné pro Vás dokumenty nechat připravit