Navertica Metrology

Výrobní společnosti

Správce metrologie

Modul Navertica Metrology je určen pro správu přístrojů, které vyžadují ověřování a vedení metrologické dokumentace. Zabezpečuje všechny funkce, které vyžaduje řízení metrologie v souladu s požadavky normy ISO9001 a plně poslouží i pro správu provozních zařízení, kde je nutná pravidelná údržba, ověřování nebo kalibrace.

Integrace s informačním systémem a intuitivní ovládání

Logické a jednoduché ovládání, stejně jako dobré provázání s dalšími částmi informačního systému MS Dynamics NAV poskytuje uživateli výkonný nástroj pro správu měřidel a řízení jejich údržby.


Výhodou je skutečnost, že správce metrologie tvoří integrální součást s ostatními kartotékami a funkcionalitami informačního systému. To umožňuje využívat běžné postupy pro pořizování měřidel, objednávání kalibrace a údržby. Úzká vazba s účetnictvím poskytuje průběžné hodnocení nákladů na údržbu, správu v rámci dlouhodobého majetku vedeného na střediska a další podobné funkce.


Základní údaje ke každému měřidlu jsou vedeny na zvláštní kartě, která obsahuje jak technické podrobné informace, tak i přiřazení k místu používání, odpovědnému pracovníku, skupině měřidel a řadu dalších pomocných číselníků jako jsou obor měření, omezující podmínky použití, katalog náhradních dílů a další.

Přínosy:

  • Správa měřidel a řízení jejich údržby
  • Plány kontrol a údržby, kalibrační postupy
  • Katalog údržby včetně vazby na dodavatele, smlouvy a expirační lhůty
  • Hromadné objednávky externí údržby a kalibrací
  • Historie údržby, kontrol a kalibrací, propojená s fakturací a vyhodnocením nákladů
  • Automatické monitorování termínů a inspekčních intervalů
  • Řízení podmínek použití měřidla
  • Řízení neshodných měřidel
  • Sledování vlastních i cizích měřidel a lokalizace umístění
  • Ukládání příloh dokumentů (např. smlouvy, certifikáty, doklady o kalibraci)

Plánování kontrol a automatické monitorování termínů

Standardní úkony údržby (kalibrace) lze snadno definovat v přehledném katalogu údržby, spolu se stanovenými intervaly, standardními dodavateli a cenou údržby. Na kartách měřidel pak uživatel definuje pro jednotlivé měřidlo nebo pro skupinu měřidel položkově standardní plán údržby. Parametry položek lze pro každé měřidlo individuálně nastavit.

Dle nastavených kalibračních intervalů systém automaticky upozorní v předstihu na blížící se termín exspirace. Plán údržby se automaticky obnovuje s každou provedenou údržbou – systém zapíše nový termín příští údržby podle nastaveného intervalu údržby. Pro měřidlo je pak vypočtena platnost údržby (kalibrace) jako datum nejbližší příští údržby na základě definovaných pravidel.

Objednávky údržby a správa dodavatelů

V případě, že zákazník nakupuje údržbu – kalibrace od externích dodavatelů, ocení přiřazení jednoho, nebo i více alternativních dodavatelů ke každé položce plánu údržby. Navíc stiskem tlačítka systém vytvoří objednávku na příslušného dodavatele s uvedením potřebných údajů o měřidle. Je možné i přiřadit měřidlo k již existující objednávce, nebo vytvořit jednu objednávku pro celou skupinu měřidel najednou.

Historie a dokumentace údržby

Udržovat přehledné záznamy o údržbě je důležitou povinností vyplývající z požadavků řízení jakosti. Obvyklé je dokladovat i příslušné dokumenty, prokazující způsobilost měřidla, nebo provozuschopnost zařízení.

Každá vykonaná položka údržby je přehledně v časovém sledu zobrazena na kartě měřidla. Záznam poskytuje rychlou orientaci, kdy a který dodavatel údržbu prováděl. Součástí je i odkaz na položku plánu údržby, objednávku/fakturu údržby a případné protokoly - certifikáty v libovolném souborovém formátu.

Záznam o údržbě je zapsán buď automaticky při zaúčtování nákupní faktury dodavatele, nebo manuálně v případě interní údržby. V každém případě je záznam doplněn identifikací uživatele, který jej vytvořil.

Přehled vynaložených nákladů

Pořízení měřidla, jeho údržba i kontroly – to vše znamená nemalé náklady. Efektivní řízení nákladů vyžaduje udržovat aktuální přehledy o jejich objemu, původu a alokaci na střediska.

Každá položka plánu obsahuje údaj o standardních nákladech příslušné údržby. Obdobně i záznamy o údržbě jsou provázány s fakturovanou cenou dodavatele. Je tak možno plánovat a vyhodnotit náklady na údržbu měřidel v zada