Navertica Logistics

Nemocniční IS  Zdravotnictví

Modul Navertica Logistics je určen pro objednávání a dodávání léčiv, zdravotnických pomůcek, speciálního i všeobecného materiálu od dodavatelů, z centrálního skladu či z jiných oddělení nemocnice. Komplexní evidence léčiv a materiálu je propojena s ostatními moduly NAV, zejména s fakturací, sklady, rozpočty atd. Vedle materiálu umožňuje také objednávat i služby jako např. údržbu, apod.

Popis produktu

Modul Navertica Logistics podporuje transfery léků z centrálního skladu do příručních skladů na odděleních a výdej do spotřeby až v okamžiku podání léku pacientovi. Jednoduché uživatelské rozhraní bez složitého vyplňování (stačí vybrat zboží/službu z číselníku a množství) je nenáročné a umožňuje okamžité používání. Podle předdefinovaných práv vidí každý uživatel pouze funkce potřebné k jeho práci a není tak zatěžován nadbytkem informací. Modul umožňuje ruční i automatizované vytváření a účtování dokladů, podporuje elektronickou komunikaci s dodavateli, usnadňuje proces plánování a kontrolu skutečné spotřeby léků.

 

Ke stažení:

Product Sheet Navertica Logistics

Přínosy produktu:

 • Přesná identifikace a sledování šarží a expirací
 • Pozitivní listy materiálu, léků
 • Evidence spotřeby léčiv na oddělení/ na pacienta
 • Elektronické schvalování žádanek, hromadné zpracování
 • Kontrola spotřeby a aktuální dostupnosti léčiv
 • Možnost automatizace logistiky pomocí čteček čárových kódů
 • Automatické účtování skladových operací v reálném čase a skutečných cenách
 • Hromadné automatické zpracování žádanek
 • Porovnání plánované a skutečné spotřeby
 • Přístup pomocí NAV nebo webového rozhraní
 • Odepisování materiálu i práce při provádění údržby na oddělení

Kartu Žádanky zakládá sestra na oddělení při zjištění nedostatku léku nebo jiného materiálu. Z předdefinovaného Pozitivního listu vybírá zboží či služby, které objednává. Sestra vyplňuje údaje o typu zboží či službě a jejich množství, na záložce Podrobnosti potom datum, kdy požaduje dodání zboží a prioritu plnění Žádanky, příp. použije funkci automatického návrhu. Ve chvíli, kdy je žádanka kompletní, sestra ji přepne do stavu „Čeká na schválení“.

V přehledu „Moje žádanky” pak může uživatel zkontrolovat všechny jím vystavené Žádanky a stav jejich zpracování. Kromě zobrazení přehledu „Moje žádanky“, je možné zobrazit též přehled „Žádanky mých oddělení“ či „Žádanky ke schválení“.

Lékař či jiný pracovník zodpovědný za schvalování vidí pouze ty žádanky, které přísluší jeho schválení. Na kartě žádanky může provést změnu množství či zaměnit léčivo za jiné. Následně žádanku odešle na schválení. Na žádance se při odeslání automaticky přepne stav z „Čeká na schválení“ do stavu „Čeká na vyřízení“.

Pracovník zodpovědný za vydávání a objednávání léků si může zobrazit pouze jemu příslušející žádanky v přehledu „Vyřizuji já“ případně „Vyřizuje moje oddělení“. Pokud léčiva na skladě nejsou, pomocí nákupní objednávky provede uživatel objednávku u dodavatele. Tuto objednávku navrhne natažením příslušných řádků žádanky do objednávky, nebo pomocí automatického návrhu objednávek na základě aktuálního stavu skladu a požadavků na transfer. Po příjmu požadovaných léčiv na oddělení se žádanka automaticky přepne do stavu „Vyřízeno“. Spotřeba na oddělení se provádí pomocí Deníku výdeje do spotřeby, v němž je možné přiřadit spotřebu na konkrétní oddělení, případně i na konkrétního pacienta.

Podrobnější informace k oborovému řešení Zdravotnictví

Navertica Hospital ERP >