Navertica Essentials for NAV

Podnikové systémy (ERP)  Finance a Controlling  Obchodní společnosti  Výrobní společnosti  Servisní společnosti  Projektové společnosti

Aplikace pro zvýšení produktivity Microsoft Dynamics NAV

NAVERTICA Essentials for NAV představuje specifická řešení vyvinutá společností NAVERTICA a rozšiřující možnosti platformy Microsoft Dynamics NAV. Součástí produktu jsou funkčnosti zaměřené na finance a controlling, sklady a logistiku, obchodní procesy, plánování a řízení výroby i práci s projektovými zdroji.

Popis produktu

Modul NAVERTICA Essentials for NAV vznikl na základě zkušeností z každodenní práce s Microsoft Dynamics NAV. Zahrnuje nejčastěji používané finanční a controllingové sestavy, podporu pro komfortní a snadné vykazování DPH. V každodenním styku se zákazníky umožňuje automatické generování a odesílání dokladů obchodním partnerům ve formě elektronického dokumentu (PDF). Dále pak pomáhá při aktivním sledování splatností vydaných faktur, řízení obchodních případů nebo zpracování odvolávek. Umožňuje efektivní odvádění práce zaměstnancům na projektech nebo operací ve výrobním procesu a jejich následné sledování a analýzu. Poskytuje široké možnosti pro komplexní řízení údržby, plánování a evidence pravidelných i mimořádných oprav a sledování nákladovosti.

Výhody produktu

 • Komfortní práce se systémem Microsoft Dynamics NAV při každodenních úkolech
 • Elektronické formáty výkazů předávaných orgánům státní správy
 • Elektronický formát dokladů předávaných obchodním partnerům
 • Přehledné analýzy a přehledy rozpracovanosti
 • Jednoduché a transparentní odvádění práce na projektech
 • Registrace výrobních operací na dotykovém terminálu

Přehled funkcionalit řešení

Funkcionality jsou dostupné pro Starter Pack nebo Extended Pack v souvislosti s licencí Microsoft Dynamics NAV a v závislosti na typu uživatele (Full/ Limited User).

Finance a controlling

 • Výkazy k DPH, včetně elektronického podání
 • DPH koeficient
 • Kontrolní výkaz DPH pro Slovensko
 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát
 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, PAP (pomocný analytický přehled) pro příspěvkové organizace
 • Evidence došlých faktur, včetně schvalování
 • Inventura účtů a inventura nedokončené výroby
 • Vazba na insolvenční rejstřík
 • Test předkontace (test zaúčtování)
 • Inventarizace majetku
 • Hromadné vyřazení majetku
 • Hromadné převody majetku
 • Importy dat z Excelu, csv
 • Rekonstrukce salda
 • Odsouhlasení pohledávek/ závazků
 • Evidence přijaté/ odeslané korespondence
 • Správa pohledávek, včetně workflow
 • Opravné položky k pohledávkám
 • Rozpouštění režií dle klíčů
 • Automatická aktualizace směnných kurzů
 • Výdej zásob do majetku
 • Zařazovací a vyřazovací protokoly majetku

Nákup a prodej

 • Řízení reklamací
 • Řízení obchodních případů (Business Case)
 • Kontrola dlužníků
 • Automatické odesílání dokumentů v PDF
 • Přehled souvztažnosti účtů
 • Řízení vratných obalů
 • Kontrola splatnosti pohledávek
 • Komfortní tiskové sestavy pro obchodní doklady
 • Ceník v měně

Distribuce

 • Sledování a analýza obchodních případů
 • Analýzy zásob
 • Analýzy pohledávek

Logistika a sklad

 • Inventura k datu
 • Tisk skladových dokladů
 • Automatické přednastavení hodnot ve skladových dokladech
 • Kontrola zboží bez pohybu
 • Sledování nedostatečných zásob

Výroba (dostupné v Extended Pack)

 • Odvádění výroby pomocí výrobního terminálu
 • Výrobní statistiky
 • Plánování a řízení údržby
 • Evidence předmětů údržby
 • Analýzy výrobních kapacit
 • Analýza dostupnosti materiálu
 • Analýza zmetkovitosti
 • Řízení odvolávek
 • Rozbalení víceúrovňového kusovníku a technologického postupu
 • Plánování směn
 • Identifikace zaměstnance při odvádění výroby
 • Evidence nástrojů
 • Rozšířený přehled rozpracované výroby (grafické ukazatele a indikátory)

Projekty (dostupné v Extended Pack)

 • Synchronizace úkolů mezi centrální databází a externí aplikací
 • Evidence práce ve výrobě a projektech

Servis (dostupné v Extended Pack)

 • Rozšířené smlouvy
 • Zpráva počítadel pro fakturaci
 • Modul automatizované fakturace

Údržba (dostupné v Extended Pack)

 • Evidence forem, měřidel, nástrojů
 • Přehled a generování zakázek údržby

Ostatní

 • E-mailová notifikace o zpracování naplánovaných úloh
 • Rozšíření systémové podpory pro vývoj (tisk čárových kódů, XML podepisování)