NAV Easy Security

Bezpečnost a GDPR

Uživatelská práve jednoduše

Ve spolupráci se společností MergeTool.com nabízíme produkt doplňující Microsoft Dynamics NAV o možnost jednoduše nastavit práva uživatelů. Díky modulu Easy Security můžete v NAV snadno nastavovat role a práva pro rozličné uživatele napříč mnoha společnostmi. Navíc je možné nastavovat práva pro jednotlivá pole a pro jednotlivé akce a omezovat podle potřeby pomocí filtrů data tabulky, která uživatel může vidět.

Jak to funguje

NAV Easy Security se skládá ze dvou řešení:

 • Logins & Permissions
 • Field Level & Data Security

Logins and Permissions mají zabudovaný analyzátor zdrojového kódu (Source Code Analyzer) a rekordér práv (Permission Recorder, od NAV 2016 součástí standardního systému). Tyto nástroje umožňují rychle nastavovat oprávnění v NAV. Zatímco Permission Recorder nahrává oprávnění v rámci plnění specifického procesu v NAV, Source Code Analyzer automaticky dohledává všechna související oprávnění včetně zakázkových úprav a addonů. Díky tomu je zabezpečení nastaveno správně hned napoprvé a eliminuje se nepříjemný proces pokusů a omylů.

Pomocí nástroje Field Level & Data Security lze zajišťovat oprávnění na úrovni jednotlivých stránek, polí a akcí, které lze nastavit jako skryté nebo needitovatelné. Také je možné omezit, která data má uživatel vidět, opět až na úroveň jednotlivých stránek (např. data omezená na oddělení, lokaci či obchodního zástupce). Vše odděleně od standardního nastavení práv.

Ke stažení

Product Sheet NAV EasySecurity

Přínosy produktu

 • Rychlé nastavení práv, oprávnění k jednotlivým akcím jsou automaticky provázaná se všemi dalšími souvisejícími právy
 • Snadné nastavení práv hned napoprvé, bez neúspěšných pokusů a chyb
 • Automatická aktualizace práv, fungují i s novými úpravami a addony
 • Zabezpečení polí – řízení práv u jednotlivých polí a na konkrétní úrovni (skrýt, pouze číst, editovat)
 • Zabezpečení funkčních tlačítek – řízení práv
  k provádění změn na stránce (skrýt, nepřístupné, povoleno)
 • Datové filtry – řízení filtrů na úrovni jednotlivých objektů podle práv k zobrazení

Přehled funkcionalit a vlastností produktu NAV Easy Security

Logins & Permissions

 • Vytváření skupin rolí pro zjednodušení administrace
 • Export a import sad oprávnění
 • Dědění práv (přidělení stejných práv jako má jiný uživatel odkazem na daného uživatele)
 • Rozbalení sad oprávnění pro uživatele, aby bylo možné ověřit výsledná práva před aktivací
 • Offline práce s právy a teprve následné publikování práv
 • Možnost vrátit se kdykoli k předchozím oprávněním pomocí Restore Points (body obnovy)
 • Statistické informace pro snadný přehled vztahů
 • Jednoduché přiřazení vícero rolí nebo objektů
 • „Kde použito“ pro role, objekty a společnosti
 • Doplňování souvisejících oprávnění na základě analýzy zdrojového kódu
 • Zabezpečení na úrovni objektů
 • Při instalaci nejsou potřeba žádné modifikace či slučování objektů, všechny objekty jsou nové

Field Level & Data Security

 • Přiřazování práv pro jednotlivá pole objektu na úrovni skrýt/ číst/ editovat
 • Přiřazování práv pro jednotlivé akce objektu na úrovni skrýt/ nepřístupné/ povoleno
 • Přiřazování datových filtrů pro jednotlivé objekty (např. vše v přehledu, ale kartu pouze s omezením)
 • Zjednodušené uživatelské filtry pro vybrané sloupce (např. číslo zboží, číslo projektu, lokaci apod.)

Náhled prostředí


Partneři NAVERTICA a Mergetool.com

Řešení NAV Easy Security dodává NAVERTICA jako oficiální partner společnosti MergeTool.com. Na základě zkušeností u zákazníků je standardní implementaci možné provést v době kratší než jeden týden.