Podnikový informační systém (ERP)

Podnikové systémy (ERP)  Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Vedení každé organizace stojí před tímto problémem: Na jedné straně má pracovníky s jejich schopnostmi, na druhé straně má procesy, které v této organizaci probíhají a ze kterých vyplývají určité pracovní role.
Výzvou pro vedení organizace je přiřadit ke správným pracovníkům správně definované pracovní role, které jsou vynuceny správně definovanými procesy. Aby správní pracovníci mohli plnit správně definované pracovní role, potřebují k tomu správné nástroje – v našem pojetí správné SW nástroje.

V současné době je stále činnost většiny firem nestrukturovaná. Firmy používají různé produkty, které mají různou filozofii, ovládání, datové struktury apod. My vám dokážeme dát takové nástroje a postupy, které přesně odpovídají vašim procesům, podporují je a přitom jsou vzájemně integrované. Tím vám pomůžeme odstranit překážky, která brání vašim zaměstnancům v dosahování lepších výsledků. Stručně řečeno, našim cíle je umožnit vám převést nestrukturovanou pracovní činnost na strukturovanou. Informační systém chápeme jako úplný soubor počítačových programů, postupů, související dokumentace a údajů, který je určený pro dodání vám zákazníkům a který má schopnost uspokojovat vámi stanovené potřeby nebo cíle.


Nástroje pro Podnikový informační systém (ERP/ Enterprise Resource Planning) Microsoft Dynamics poskytují zaměstnancům vše potřebné pro bezvadný chod celé firmy. Od řízení ekonomiky, financí a dodavatelského řetězce, přes provoz a personalistku až po nástroje pro business intelligence a reporting potřebné pro informovanější rozhodování. Začít můžete v rozsahu, který momentálně potřebujete, a později se snadno přizpůsobit měnícím se potřebám – v cloudu nebo na vašich serverech.


Řešení ERP pro středně velké a malé firmy

Microsoft Dynamics NAV je snadno použitelné podnikové řešení, které malé a středně velké firmy mohou použít k tomu, aby získaly lepší přehled o svém podnikání, kontrolu nad svými financemi a aby zjednodušily dodavatelsko-odběratelské procesy, řídily výrobu a zefektivnily provoz. Jde o řešení, které se snadno nasadí a u kterého uživatelé těží z jednoduchého ovládání.

Pro více informací pokračujte na stránku věnovou Microsoft Dynamics NAV >

Řešení ERP pro velké firmy

Microsoft Dynamics AX je platforma společnosti Microsoft pro podnikové řešení. Zrychluje podnikání, protože umožňuje lidem rychle přijímat chytřejší rozhodnutí na základě zjištění a analýz v reálném čase, rychleji transformovat obchodní procesy s cílem dosáhnout rychlejšího zhodnocení investic a růstu podnikání díky možnostem a flexibilitě cloudu.

Pro více informací pokračujte na stránku věnovanou Microsoft Dynamics AX >


Microsoft Dynamics 365

Spojení toho nejlepšího z ERP a CRM v jedno online řešení

Microsoft Dynamics 365 představuje novou generaci podnikových aplikací v prostředí cloudu. Klíčovou novinkou je propojení toho nejlepšího z ERP a CRM do jednoho online řešení. Uživatelům umožňuje z jednoho místa řešit ekonomiku, finance, provoz, i obchodní a marketingové procesy. Dynamics 365 se skládá z inteligentních aplikací navržených tak, aby je bylo možné snadno a nezávisle nasadit podle měnících se potřeb konkrétního zákazníka. Platíte jen za funkce, které skutečně využíváte.

Pro více informací pokračujte na stránku věnovou Microsoft Dynamics 365 >