Jet Reports

Business Intelligence a Reporting (BI)

Business Intelligence (BI) a Reporting pro Microsoft Dynamics

Jet Reports umožňuje uživatelům Microsoft Dynamics AX a NAV pracovat s daty tak, jak potřebují a ve formátu, který jim nejlépe vyhovuje prostřednictvím naší sady BI řešení a reportů.

Jet Reports je komplexní BI řešení pro tvorbu reportů, prezentaci a distribuci reportů v Microsoft Excel, získávání dat z různých datových zdrojů, vytváření a správu datových skladů, čištění a konsolidaci dat a návrhy a úpravy OLAP kostek.


Rychlé a flexibilní řešení pro BI a Reporting v Excelu


Business intelligence a reporting pro Dynamics NAV, který skutečně využijete

Vestavěný ve známém prostředí Microsoft Excel, takže můžete snadno získat přesné obchodní data, kdekoli a kdykoli je budete potřebovat.

Jaká je naše skutečná finanční situace?

Jet Reports je optimalizován pro rychlý a přesný vhled do financí, takže celá organizace se rozhoduje na základě správných čísel. Budete mít k dispozici veškeré finanční reporty v podobě, ve které potřebuje přímo uvnitř Excelu.  

Kolik utratíme?

Výsledek duelu rozpočty vs. skutečné výdaje určuje další kroky, které by organizace měla učinit. Nyní můžete pomocí jednoho kliknutí získat tyto klíčové údaje z NAV rozdělené na oddělení, podniky nebo rozpočty.

Co je zdrojem našich příjmů?

Kdo nakupuje? Jak moc? Co? A kdy? Pro podnik, který se má rozvíjet, je třeba vědět, odkud peníze přicházejí. Vedoucí pracovníci potřebují přesné údaje o prodeji v jakoukoliv chvíli je třeba.


Nejbezpečnější reporting a BI pro Dynamics NAV, realizovatelný v co nejkratší době

Jsou data v bezpečí?

Ano.

Jet Reports automaticky zahrnuje všechny úrovně zabezpečení uživatelů Dynamics NAV. Pokud někdo nemá práva pro získání dat např. o mzdách v NAV, pak nebude schopen to provést ani v Jet Reports.

Jak rychle to funguje?

Získejte informace, které potřebujete, hned.

Pokud nemáte kontrolu nad svými reporty a sestavujete potřebná data, pak čekáte asi o 97 % déle, než je nutné. Jet Reports poskytuje uživatelům rychlý a flexibilní přístup k údajům, které potřebují, kdykoliv a kdekoliv.

Jak uživatelsky přívětivé to je?

Jet Reports je nejen intuitivní, je přímo v prostředí, které dobře znáte - v Excelu. Nabízíme také předem připravené reporty a dashboardy, podpůrné a vzdělávací zdroje a rozsáhlou, znalostní bázi umožňující vyhledávání.


Produkty

Jet Enterprise

 • BI řešení
 • Komplexní analýzy dat

Jet Professional

Původní Jet Essentials se nyní nazývá Jet Professional.

 • Plná funkcionalita
 • Operativní
 • reporting Složité reporty

Jet Express

 • Zdarma
 • Základní funkcionalita
 • Operativní reporting

Vyvinuto speciálně pro Microsoft Dynamics

Jet Reports není jen add-on pro reporting, který pracuje s Dynamics ERP, je to reporting add-on, který byl vytvořen pro Dynamics ERP - pracujeme přímo s Microsoftem. Jet Reports je opakovaně testován s AX, NAV a GP aby byl okamžitě připraven do provozu.

Dokonalé provedení

Jet Reports byl navržen tak, aby vám pomohl již během hodinách, ne týdnů či měsíců. Předpřipravené reporty, dashboardy, kostky, automatizované datové sklady a intuitivní design přináší výraznou úsporu času. A pomocí známého uživatelského rozhraní aplikace Excel, snížíme čas potřebný pro vaše zaměstnance ke zvýšení produktivity. 


Data přímo z NAV na dosah vašeho Microsoft Excelu!

Mocný nástroj pro vytváření reportů a grafů nad daty uložených v Microsoft Dynamics NAV pro Microsoft Excel.

 • Získání dat: Nástroj, který umožní získávat a zobrazovat data z ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV přímo z prostředí důvěrně známého Microsoft Excel.
 • Výpočty, automatizace a seskupování: Ušetříte čas, který jste dosud trávili manuálním sestavováním výkazů a tabulek v MS Excelu a přepisováním či kopírováním dat.
 • Rozlišení uživatelů: Práva na prohlížení (report viewer) nebo na sestavování a upravování (report designer)
 • Plánování: Můžete si nastavit automatické generování aktuálních reportů. Jednoho, dvou nebo všech. Na Váš disk, na sdílené úložiště (server, MS Sharepoint). Reporty budou vždy čekat v pravý čas na správném místě.
 • Drilldown: Přímo z reportu v MS Excelu se můžete dívat kliknutím myši na data v Microsoft Dynamics NAV
 • Více datových zdrojů: V jednom dokumentu v Excelu můžete mít reporty z různých míst. Třeba na jedné záložce prodej a porovnání s rozpočtem, na druhé stav skladů a na třetí přehled Vašich zákazníků a součty obratů.
 • Zavedený produkt: Používaný celosvětově malými i velkými společnostmi

Proč právě Jet Reports? Na rozdíl od jiných systémů má následující výhody:

 • Rychlý a jednoduchý. Jedna z možností je velmi jednoduchý průvodce sestavou
 • Pohybujete se v prostředí Microsoft Excelu, s využitím funkcí jako vzorce, formátování, grafy
 • Nemusíte pro zobrazení sestavy vůbec do Microsoft Dynamics NAV
 • Umí zobrazovat data i z jiných systémů (přes ODBC)
 • Zobrazuje vazby mezi tabulkami v Microsoft Dynamics NAV
 • Umí pracovat také s kalkulovanými poli a zakázkovými moduly

Jednoduchý průvodce

 • Vyberete si tabulku, políčka
 • Určíte seskupování, řazení, filtrování
 • Report máte hotový do několika minut
 • Formátovat můžete dle libosti – Jet Reports Vám to nepokazí

Pokročilý návrhář

 • Výběr z položek, které systémem Drag&Drop přetáhnete na požadované místo v sešitě
 • Zobrazuje propojení tabulek, takže nemusíte vědět či dlouze zjišťovat, která políčka jsou ta správná
 • Speciální funkce pro pokročilé návrháře