Document Management

Pro zajištění kvality a rozsahu služeb i jejich budoucí rozvoj je zapotřebí využívat softwarové nástroje pružně podporující důležité klientské, manažerské i podpůrné procesy. Komplexní řešení NaverticaPoint, postavené na platformě Microsoft SharePoint, je nezbytným pilířem takové strategie.

Platforma a její využití

SharePoint je Microsoftem definován sloganem "Platforma pro podporu týmové spolupráce" (Team collaboration platform). Platforma vyniká především univerzálností, rozsahem funkcionalit a možnostmi integrace s jinými systémy. Právě díky její univerzálnosti je možné její pomocí nahradit větší množství systémů řešících konkrétní problematiku - například systémy řízení dokumentace a workflow, datová úložiště, intranetová řešení, softwarovou podporu ISO norem a další.

Toto jsou vybrané odpovědi na otázku "proč zvolit SharePoint":
  • SharePoint představuje modulární prostředí, které je možné přizpůsobit na míru každému zákazníkovi tak, aby odpovídalo přesně jeho potřebám. Umožňuje pokrýt řadu podnikových procesů bez nutnosti provozovat pro každý z nich separátní systém.
  • SharePoint má zaručený dlouhodobý rozvoj: použitá moderní technologie je pro Microsoft klíčová i do budoucna, což potvrzují i renomované nezávislé analytické společnosti, jako například Gartner, Inc.
  • Poměr cena/výkon: převážná část implementace probíhá bez programování, proto je rychlá a cenově velmi zajímavá.
  • Profily dle rolí – každý uživatel vidí pouze jemu určené položky, jejich vlastnosti, verze a stav; nemusí tak prohledávat velké objemy dat.
  • Webové uživatelské rozhraní – pro práci uživateli stačí internetový prohlížeč.

NaverticaPoint a jednotlivé moduly

Naše řešení neustále doplňujeme o propracované funkcionality, které dále zvyšují jeho užitnou hodnotu. NaverticaPoint je modulární a lze mít moduly některé nebo všechny, přičemž na sobě nejsou závislé.Jednotlivé moduly mají ve všech případech totožné uživatelské rozhraní a tyto společné cíle:
  • konsolidace informací, řízení přístupových práv, workflow požadavků a schvalovacích procedur
  • zabezpečení informací před náhodnou i úmyslnou ztrátou
  • ušetření značného množství času těch, kteří s ním pracují - každý uživatel vidí pouze to, co vidět potřebuje
  • poskytování jak přehledových, tak i detailních informací dle potřeby
  • zpracování agend organizace
NaverticaPoint - Kompletní modulární vertikální řešení.

point.png Současná nabídka modulů

IntraPoint - Intranetové řešení sloužící především jako portál pro týmovou spolupráci a běžné firemní agendy, či jako náhrada dosavadních síťových úložišť.

PartnerPoint - Systém je přínosem pro každou organizaci, která sdílí se svými obchodními partnery informace – dokumenty, termíny, úkoly a další.

ISOPoint - Komplexní SW podpora pro ISO 9001: Pokrývá klíčové požadavky normy ISO 9001 ve funkčním celku.

RiskPoint - Softwarová podpora pro ISO27001 (řízení bezpečnosti informací).

ConferencePoint - Systém pro vedení porad, který eliminuje zásadní nedostatky řešení typu vedení zápisů v MS Word.

TaskPoint - Pokročilý systém task managementu – správce úkolů.


Pro více informací si stáhněte:Solution_sheet_NaverticaPoint_20140730.pdfSolution_sheet_NaverticaPoint_20140730.pdf

Případová studie: Nemocnice Ivančice