Výroba - Strojírenství

Výrobní společnosti  Podnikové systémy (ERP)  Pokročilé plánování (APS)

Navertica Mechanical Engineering

Oborové řešení Navertica Mechanical Engineering pro podniky zabývající se strojírenskou výrobou se uplatňuje ve strojírenském průmyslu. Důležitou procesní charakteristikou těchto firem je výroba řady různých výrobků na zakázku, častá změnová řízení a v důsledku toho změny technologických postupů a výrobních kusovníků jdoucí ruku v ruce s pokročilým plánováním.

Klíčové procesy těchto firem jsou:

 • konstrukce výrobku a příprava výrobních dokumentů (TPV)
 • příprava komponent pomocí dělení, tepelného zpracování nebo strojního či ručního zpracování
 • kompletace dílčích podsestav a jejich případná kombinace s nakupovanými položkami
 • povrchová úprava materiálu a balení
 • pokročilá logistika a plánování výroby s pomocí plně integrované APS aplikace PlannerOne
 • kontrola jakosti a expedice
 • plánování nákupu materiálu
 • flexibilní pravidla pro vytváření kalkulace

Klíčové potřeby odvětví

 • optimalizace plánování nákupů vstupních materiálů
 • pokročilé metody plánování a řízení výroby (APS)
 • automatická registrace všech logistických a výrobních operací ve výrobním procesu
 • obousměrná provázanost mezi zákaznickým požadavkem a výrobní zakázkou včetně nákupních požadavků
 • on-line vyhodnocování rozdílů mezi plánem a skutečností
 • flexibilní modifikace technologických postupů v závislosti na kapacitách strojů, dostupnosti obsluhy i materiálu a neustále se měnících požadavcích zákazníků
 • automatizace dílenského řízení
 • specifikace materiálu, polotovarů a výrobků pomocí výrobních dávek
 • pružná reakce na změny objemů a typů zpracovaných materiálů a na změny výrobních procesů
 • on-line zaúčtování všech transakcí do hlavní knihy

Růst Vašeho podnikání s pomocí Microsoft Dynamics NAV

K udržení a zvýšení konkurenceschopnosti potřebují strojírenské firmy vedle moderního strojního zařízení i softwarové nástroje pružně podporující všechny obchodní a výrobní procesy. Komplexní podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV, jehož integrální součástí je vertikální řešení Navertica Mechanical Engineering, je úhelným kamenem takové strategie.

Microsoft Dynamics NAV je integrovaný systém pro komplexní řízení firem, který je možné při použití správné metodologie rychle a efektivně implementovat. Má jednoduché a intuitivní ovládání a každý se může snadno naučit jeho principy.

Microsoft Dynamics NAV umožňuje pružně reagovat na zákaznické požadavky a jejich změny, a to za cenu přijatelných nákladů. Microsoft Dynamics NAV propojuje všechny pracovníky, procesy a informace Vaší organizace.

Klíčové funkčnosti vertikálního řešení pro strojírenství

Používání vertikálního řešení Navertica Mechanical Engineering rozšiřuje standardní výrobní funkce MS Dynamics NAV o možnosti provádět vyrovnávání a inventury nedokončené výroby. Vedle analýzy využití výrobních kapacit je možné analyzovat i interní a externí neshody včetně sledování odvedené spotřeby materiálu, strojního času, odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků nebo celých týmů v grafické i číselné formě.

Plánovací aplikace APS umožňuje počítat s plánovanými odstávkami na údržbu strojního parku. APS umožňuje jemné plánování, při kterém je po optimalizaci plánů možné graficky zobrazovat vybrané zakázky a jejich operace nebo jen ručně pomocí drag-and-drop přesouvat operace mezi alternativními centry v případě přetížení vybraného strojního centra. APS aplikace umožňuje výraznou redukci průběžných časů výroby podle data dodávek nebo adjustaci vybraných operací a je možné jednotlivé nasimulované nebo i využité plány uschovávat pro pozdější využití.

schema strojirenstvi

Při odvádění výroby se výrazně snižuje počet chyb majících původ jak v ručně vytvářených papírových výrobních dokumentech, tak i jejich následném pracném ručním přepisování do systému. Správnost zapsaných výrobních operací a spotřeby materiálu je zajištěna díky využití technologií jako jsou dotykové obrazovky a čtečky čárových kódů propojených se systémem MS Dynamics NAV pomocí WiFi.

Řízení dílenských operací

rizeni dilenskych operaci

Všechny údaje o průběhu výroby jsou okamžitě k dispozici, takže manažer výroby s pomocí přehledu výroby může kdykoliv reagovat na změny a neshody výrobního procesu.

Dispečink výroby umožňuje přehled rozpracovanosti i obchodníkům, kteří mohou na základě těchto údajů informovat zákazníky o stavu jejich zakázek a případném změnovém řízení. To platí i pro expedici a návazné plánování nakládek a výrobu palet nebo přípravu balení.

Součásti vertikálního řešení je i řízení nápravných a preventivních opatření a vytváření 8D reportů včetně statistiky efektů používání tohoto nástroje.

Vertikální řešení obsahuje i modul kalkulace, který řeší oblast oceňování produkce a kalkulací nákladů na prodané zboží. Tento modul může být použit i pro simulaci výpočtů nákladů existujícího nebo ještě nevyráběného výrobku.

Kalkulační nástroj umožňuje vytvářet karty zboží, kusovníky nebo technologické postupy a vyhodnocovat plánované a skutečné náklady na materiál, zdroje, kooperaci a režii a analyzovat u metody ocenění pevnou cenou jednotlivé nákladové položky a jejich změny v čase.

Přehledy výroby

prehled vyroby

Microsoft Dynamics NAV a vertikální řešení pro strojírenství

 • Řízení financí
 • Nákup a Prodej
 • Řízení skladů
 • Výroba
 • Řízení údržby
 • Řízení kvality
 • Řízení expedice
 • Nakládky a sub-nakládky
 • Odvolávky a EDI
 • Kalkulace
 • Sledování dávek
 • Typy balení
 • Paletové hospodářství
 • Pracovní týmy
 • Grafické zobrazení zakázek
 • Rezervace dávek
 • Automatické řízení dílen
 • Řízení kooperací
 • Alternativní strojní centra
 • Zásobníky úloh
 • Fronty strojních center
 • Nedokončená výroba
 • Analýza neshod
 • Analýza zisků,
 • Analýza výnosů
 • Analýza nákladů
 • Work-flow
 • Výrobní dispečink
 • JIT
 • ISO 9001
 • ISO TS 16949
 • OHSAS 18001
 • ISO 14001, ISO 27001
 • Optimalizace výrobních plánů díky APS plánování

 

Funkcionalita

Přínos

Účinné plánování nákupů Nižší spotřeba a lepší využití materiálu a z toho plynoucí nižší náklady pořízení na suroviny a zvýšení zisku až o 40 %. Hodnota skladu se může snížit až o 50 %.
Řízení průběžných dob výroby Rychlejší reakce na požadavky zákazníků a tím i vyšší šance na získání nových zakázek. Snížení průběžných výrobních dob až o 70 % a zvýšení pravděpodobnosti plnění termínů dodávek až o 45 %. To má za následek zvýšení počtu nových zákazníků, které může mít za následek zvýšení obratu až o 60 %.
Flexibilita plánování materiálového krytí Lepší využití surovin, rychlejší reakce na požadavky a okamžitý výpočet výtěžností umožní lepší rozhodování a tím i nižší náklady a lepší pozici na trhu. Podíl na trhu může vzrůst až o 30 %.
Sledování pohybů na skladech Snížení hodnoty skladů a tím i zvýšení likvidity. Snížení zmetkovitosti až o 50 % a snížení nákladů s tím spojených až o 40 %. Snížení plochy skladových prostor vede ke snížení nákladů na skladování a manipulace až o 50 %.
Sledování skladové obrátky Nižší hodnota skladů. Menší počet skladových manipulací vede ke snížení nákladů na skladové operace až o 50 %.
Přizpůsobení náhlým změnám požadavků zákazníků Stabilnější obchodní politika. To má za následek zvýšení počtu nových zákazníků a tím i zvýšení obratu a zisku až o 60 %.
Přístup zákazníků ke svým zásobám pomocí internetu Rychlejší reakce a tím i snížení nákladů na objednávání až o 50 %.
Zasílaní varujících zpráv pomocí e-mailu Varování týkající se překročení povoleného kreditu, nedostatku materiálů nebo výrobků čekajících na odvoz. Lepší plánování dopravy. Méně prostojů a rychlejší dodávky. V důsledku toho může tržní podíl vzrůst až o 30 %.
Kapacitní plánování (APS) Kratší průběžné doby výroby a menší náklady na operace. Lepší organizace využití kapacit posádek a vyhodnocování jejich výkonu s vazbou na odměňování. Poměr výkon/náklad na zdroj se zlepší až o 60 %.
Systém sledování dávek Přímý dopad na řízení kvality a řízení reklamací na straně dodavatelů i zákazníků. Výsledkem jsou nižší náklady na operace minimálně o 50 %.
Řízení údržby Méně časté neočekávané odstávky v důsledku poruch a lepší plánování využití zdrojů v době plánované údržby má za následek nižší náklady, rychlejší reakci na požadavky, což vede ke zvýšení zisku až o 50 %.

Detaily řešení

Typ řešení: Nabídka software, nabídka školících a konzultačních služeb, nabídka znalostí a jejich uplatnění
Výrobek: MS Dynamics NAV a navazující integrované vertikální řešení pro strojírenství
Význam Microsoft technologií: Zvýšení produktivity uživatele MS řešení. Integrované vertikální řešení je reprezentováno přídavnými menu, novými okny a tlačítky na lištách standardní Microsoft aplikace
Cena řešení: Je potřeba kontaktovat prodejce
Klasifikace průmyslového odvětví: strojírenská výroba, zpracování oceli a dělení oceli, výroba strojů a zařízení
Specifikace velikosti zákazníka v uvažovaných tržních segmentech: Střední segment: 50–1000 zaměstnanců, malý segment: 1–49 zaměstnanců
Podporované jazykové mutace: Čeština a angličtina