Car Dealership

Navertica Car Dealership je oborové řešení systému pro prodejce automobilů. Řešení pokrývá všechny specifické požadavky nutné pro úspěšný prodej vozidel. Zahrnuje marketing, obchodní procesy i správu vozového parku a obsahuje též nástroje pro retenci zákazníků, reporting a controlling.

Při vývoji komplexního oborového řešení systému pro prodejce automobilů Navertica Car Dealership jsme využili zkušenosti z realizace projektu NAVERTICA – RENOCAR BMW CRM Solution. S řešením jsme zvítězili v prestižní soutěži Microsoft Awards 2014 v kategorii Inovativní řešení na platformě MS Dynamics CRM.

Časté problémy prodejců automobilů

 • Nejasný, obtížně sledovatel-ný obchodní proces
 • Obtížně měřitelné průběžné výsledky i celkový výkon obchodních zástupců
 • Komplikované zpracování a zaznamenání všech aspektů obchodního případu
 • Nedostatečné poprodejní aktivity
 • Nepořádek ve správě vozidel
 • Nedostatečná kvalita zaznamenávaných informací
 • Komplikované zpracování obchodních dokumentů
 • Nedostatek nástrojů pro činnosti související s retencí zákazníků
 • Neexistující podpora marketingu a prodeje pomocí automatizovaných procesů
 • Nemožnost úpravy a přizpůsobení systému

Hlavní výhody řešení

 • Snížení administrativní zátěže obchodních zástupců
 • Zkvalitnění vztahů zákazník – prodejce
 • Zevrubné vedení obchodního procesu
 • Řízení a vyhodnocování poprodejních aktivit
 • Komplexní nástroje po správu vozového parku
 • Přesná data a efektivní nástroje pro marketing
 • Automatizované prodejní a marketingové procesy
 • Přehledné uživatelské prostředí
 • Integrace dat mezi CRM a ostatními systémy (například mandatorní systémy výrobce nebo ERP systémy)

Obchod a obchodní proces

Obchodní zástupce díky řešení Navertica Car Dealership postaveném na platformě Microsoft Dynamics CRM 2013 (CRM, Customer Relationship Management, Řízení vztahů se zákazníky) získá v prvé řadě více času na svoji pravou práci – obchodování a komunikaci se zákazníkem. Graficky příjemné a intuitivní prostředí jej vede obchodním procesem od počátku příležitosti až po předání prodaného vozu. Automaticky tak obchodníka navádí na získávání kvalitnějších dat pro budoucí obchod. Shromážděná data je následně možné jednoduchým způsobem analyzovat, vyhodnocovat a využívat pro marketingové účely.

car dealership schema

Záznamy je možné snadno propojovat mezi sebou. Uživatel tak může rozpoznat i ty nejmenší detaily, které spolu souvisí. Rovněž je možné u jednotlivých záznamů vést interní komunikaci, díky které mají všechny útvary přehled o tom, co kolegové s klientem projednali a dohodli. Nemůže se tak již stát, že jedno oddělení neví, co se s daným zákazníkem děje v jiném oddělení.

Při správném vyplňování dat systém CRM samočinně upravuje možnosti, ze kterých bude uživatel v dalších krocích vybírat, a to tak, aby k výběru zůstávaly pouze ty relevantní. Například po vypsání potřebných informací se obchodníkovi nabídne jako možnost jen ten druh smlouvy, který dle zadaných informací zákazníkovi přísluší. Systém tak šetří práci na každém kroku a nezahlcuje uživatele informacemi, které nejsou relevantní.

Správa vozidel

S řešením Navertica Car Dealership získáte úplnou kontrolu a přehled o vašem vozovém parku. Ať už se jedná o zakázkové, skladové nebo bazarové vozy, můžete je vždy dohledat, včetně těch nejmenších detailů, jako jsou například přehledy o uskladněných pneumatikách, zárukách, servisních návštěvách, zkušebních jízdách, nájezdech kilometrů a mnoha dalších.

car dealership nahled obrazovky

Pro zjednodušení práce je možné záznamy o vozidlech rychle filtrovat, zobrazovat různé druhy pohledů, vytvářet interaktivní grafy, nebo jinak vyhodnocovat data. Ovládání těchto funkcionalit je velmi podobné jako ve standardním kancelářském balíku Microsoft Office, takže i noví uživatelé systému se na užívání těchto funkcí snadno adaptují.

Samotnou práci také usnadňují přednastavená seskupení jednotlivých workflow s navazující automatizací všech firemních procesů souvisejících s prodejem a správou vozidel.

Marketing a udržení zákazníků

Díky kvalitním obchodním záznamům, se dají snadno vytvářet velmi precizní a úzce specializované marketingové kampaně. Ty mohou být jak statické, kdy sami vybíráte subjekty, které mají být osloveny, nebo dynamické, kdy systém vybírá zákazníky do těchto seznamů automaticky, a to dle předem předdefinovaných kritérií (například tedy všichni zákazníci, kteří hrají golf apod.). Kampaně lze následně velmi účinně a efektivně vyhodnocovat a na těchto informacích zakládat další rozhodnutí o plánování dalších marketingových akcí a kampaní.

Mimo samotných kampaní je možné CRM využít také pro správu marketingových předmětů a jejich následného předání zákazníkovi, evidenci benefitového systému, rozesílání newsletterů nebo řízení call centra.

Na základě výstupu z marketingového oddělení je možné dobře nastavovat marketingové poprodejní procesy a aktivity nejen pro obchodníky, ale i pro pracovníky jiných útvarů. Lze tak všestranně zlepšit vztah se zákazníkem a zvýšit množství a možnost opakovaných nákupů.

Určité nadstandardní řešení představuje propojení CRM s digitální telefonní ústřednou a řídit tak call centrum, které obvolává stávající nebo potencionální zákazníky.

car dealership nahled obrazovky

Business Intelligence, Reporting a Controlling

Každý uživatel má jako úvodní obrazovku svůj řídící panel. Může si jej vytvořit sám, nebo využít předpřipravených panelů. S řídícími panely získává uživatel okamžitě po vstupu do CRM přehled o tom nejdůležitějším, co ke své práci potřebuje. Ať už je to přehled vlastních aktivit, aktivit týmu, rozpracované příležitosti kolegů nebo přehled skladových vozů. Řídící panely jsou plně přizpůsobitelné k jednotlivým uživatelům a schopné graficky zobrazovat prakticky jakákoli data v systému.

Vedoucí pracovníci mohou navíc určovat kritéria pro vedení prodejního procesu, vytvářet pro své podřízené úlohy a stanovovat jim cíle. Vše se dá dále podrobně sledovat, vyhodnocovat a analyzovat. Takto umožňuje CRM zlepšit řízení a fungování celého týmu.

Informace evidované ve všech částech řešení Navertica Car Dealership lze standardně propojit s platformou Microsoft Reporting Services určenou pro návrh a tvorbu vlastních přehledů a výstupů.

Navertica Car Dealership a Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je de facto nezávislý ERP systém, který obecně obsahuje funkčnosti nákupu, prodeje, skladů, servisu, účetnictví a financí. Tento systém NAVERTICA využívá také pro oblast prodeje automobilů, kde navíc kromě jiného výrazně rozšířila funkcionality servisu. ERP systém je ve specifikovaných kartotékách on-line propojen s CRM systémem, aby všechny důležité firemní procesy mohly probíhat v reálném čase a bez přerušení.

Navertica Car Dealership a informační systém výrobce vozidel

Vyspělý zákazník může také využít možnost napojení na tovární systém výrobce vozidel. Podle dat dostupných v propojených systémech je pak možné obohatit CRM o další funkcionality (například aktualizace stavu výroby vozidla na objednávku přímo z továrny výrobce). Stejně tak je možné napojit NAV na tovární systém a získat tak z ERP systému přístup k identifikacím vyrobených vozidel, k náhradním dílům apod.

Detaily řešení

Typ řešení: Nabídka software, nabídka školících a konzultačních služeb, nabídka znalostí a jejich uplatnění
Produkty: Vertikální řešení Navertica Car Dealership na platformě Microsoft Dynamics CRM
Technické požadavky: Prostředí Microsoft Windows Server a SQL Server Standard. Systém pracuje na bázi .NET s možnou podporou technologií HTML5 / Silverlight.
Klasifikace průmyslového odvětví: Prodej automobilů, správa vozového parku
Podporované jazykové mutace: Čeština, Slovenština, Angličtina
Cena řešení: Je zapotřebí kontaktovat obchodního zástupce NAVERTICA a.s.