Profil společnosti

Kdo jsme

Působíme na trhu podnikových informačních systémů od roku 1990.

Jsme spolehlivým dodavatelem komplexních ERP a CRM systémů a informačních portálů.

Naše mise

 • Zlepšujeme váš hospodářský výsledek!

Naše hodnoty

 • Kompetentnost
 • Pozitivní přístup
 • Důvěryhodnost
 • Spokojený zákazník
 • Týmová spolupráce
 • Profesní růst

Naše vize

 • Nejpřínosnější dodavatel na trhu informačních systémů pro střední podniky.

Naše strategie

 • Politika kvality, bezpečnosti informací, IT služeb a environmentu
 • Metodologie Navertica Step

Výzvy

U našich zákazníků čelíme především přeměně nestrukturovaných pracovních činností v oblasti ICT na strukturované. S tím je zpravidla spojena náhrada izolovaných ostrůvků informací ve vlastnictví jednotlivých útvarů na jednu komplexní databázi využívanou všemi pracovníky v rozsahu jejich potřeb.

Jak pracujeme

Používáme naši neustále zlepšovanou projektovou metodologii Navertica Step / Agilní a naše vlastní softwarová řešení na platformách Microsoft.

Promyšlenou aplikací těchto nástrojů měníme chaos ve strukturu, tu zjednodušujeme a následně zavedením zpětné vazby vytváříme cyklus nepřetržitého zlepšování.

Cíl

Naším cílem je nejen dodávka systému, ale zejména zlepšení hospodářského výsledku zákazníka využíváním dodaného řešení.

Zkušenosti

Víme, jak firmy či organizace fungují a jaké jsou jejich bolesti. Umíme identifikovat a měřit realizační, řídící i podpůrné procesy.

Naše produkty vám umožní jejich efektivní řízení, sledování a vyhodnocování.

Roky zkušeností s fungováním procesů ve firmách nám navíc umožňují poskytovat zákazníkům kromě informačních systémů také významnou přidanou hodnotu. Ta je mnohdy větší než hodnota dodaného systému a je tak naplněním naší mise.

Kdo jsou naši zákazníci

Našimi zákazníky jsou zejména organizace střední velikosti. Nejčastěji mezi nimi jsou:

 • Centrály firem s mezinárodní působností, které mají jasnou strategii v oblasti IT
 • Pobočky firem s mezinárodní působností, které plní definovanou IT strategii svých centrál
 • Lokální firmy, které již alespoň na dvou předchozích negativních zkušenostech poznaly, že bez profesionálního IT řešení se nelze dlouhodobě rozvíjet
 • Organizace s kompetentním managementem, který chce kvalifikovaně řídit podnikové procesy.

Naše řešení

Naše řešení dělíme do tří základních produktových skupin:

 • Podnikové informační systémy (ERP) na platformě Microsoft Dynamics NAV/ AX
 • Systémy řízení vztahů se zákazníky/ partnery (CRM) na platformě Microsoft Dynamics 365
 • Informační portály a systémy řízení dokumentace (DMS) na platformě Microsoft Sharepoint

Spojte se s námi

      youtube navertica