Certifikace

Jsme certifikovaný Microsoft Partner - oficiální dodavatel řešení na platformě Microsoft. Od roku 2002 jsme nositeli Microsoft Gold Certified Partner.
V letech 2008, 2010 a 2013 byla NAVERTICA oceněna prestižním titulem Microsoft Dynamics President’s Club.

      


Máme zavedeny a certifikovány systémy managementu podle požadavků ISO norem.
Certifikaci provedla nezávislá auditorská společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.

ISO 9001:2016 Systémy managementu jakosti (QMS)

ISO 20000-1:2012 Management služeb pro informační technologie

ISO 27001:2014 Systémy managementu informační bezpečnosti (SMIB - ISMS)