Rozhovor – Aktuální trendy v IT nejsou jen otázka cloudu

Rozhovor s Martinem Ingrem, CEO společnosti NAVERTICA, který vznikl pro vydání časopisu KOMORA 3/2017, předkládáme na našem webu v nezkrácené verzi.

O IT trendech v oblasti podnikových informačních systémů jsme si povídali se stabilním a významným dodavatel působícím u nás i v zahraničí, společností NAVERTICA. Co očekává dnešní management od komplexního řešení pro řízení své firmy a jak se to potkává s vývojem na trhu podnikových systémů, nám objasnil Martin Ingr, CEO společnosti NAVERTICA a.s. pro Česko a Slovensko.

Dodáváte podniková informačních řešení a vyvíjíte vlastní aplikační software nad celosvětově používanými platformami společnosti Microsoft. Mohl byste popsat přínosy partnerství právě s touto mezinárodní společností u produktů řady Business Solutions (ERP, CRM, DMS, BI apod.) pro samotného zákazníka

Přínosy spolupráce se společností Microsoft vidíme mimo velikost tohoto světového leadera v oblasti IT a jeho stability především v poměrně velké jistotě toho, že produkty Microsoftu, které u našich klientů implementujeme, mají zajištěný dlouhodobý rozvoj a podporu. Důležité je také to, že na rozdíl od jiných tzv. „lokálních“ produktů má koncový zákazník svobodu ve volbě svého dodavatele a zároveň se na něm nestává závislý. Navíc produkty Microsoftu jsou aplikovatelné mezinárodně a tento přínos bude podle našeho názoru nabývat stále více na významu.

NAVERTICA je úspěšným dodavatelem rozsáhlých řešení podnikových informačních systémů u nás i v zahraničí. Z jakých zemí a podnikových oblastí jsou vaši zákazníci nejčastěji?

Naše zahraniční projekty lze rozdělit na dvě skupiny. Ty, které realizujeme pro tuzemské klienty, jimž se v jejich předmětu podnikání natolik daří, že svoje působení rozšiřují a zakládají zahraniční pobočky. Na ty následně rozšiřujeme také námi implementovaná podniková řešení. Druhou skupinu tvoří zákazníci, kteří mají zahraniční vlastníky. Ti mají nejčastěji zájem o naše řešení na bázi Microsoft Dynamics NAV/ AX  a CRM. Zpravidla se jedná o země západní Evropy se sídlem v Německu nebo Švýcarsku s pobočkami většinou v zemích východní Evropy jako je Ukrajina, Polsko a Maďarsko. Segmenty průmyslu, které bývají nejčastějším předmětem implementací, jsou výrobní nebo obchodní společnosti. A v poslední době se začínají častěji objevovat klienti, kteří chtějí pomocí ERP a CRM řešení hlouběji zahrnout problematiku projektového řízení.

U příležitosti vašeho 25 letého působení na trhu majitel společnosti NAVERTICA Stanislav Matýšek před dvěma lety zmínil, že právě snaha efektivně řídit a analyzovat vlastní podnikání v 90. letech vás přivedla k nalezení kvalitního softwarového řešení v dánském produktu Navision, předchůdci dnešního Dynamics NAV. Byli jste tak první, kdo lokalizoval tento ERP systém do češtiny a začal ho dále vyvíjet a distribuovat na českém a slovenském trhu. Používáte i nadále pro řízení vaší firmy vlastní aplikace a produkty společnosti Microsoft? Jaké nástroje vy osobně oceníte při vaší každodenní práci nejvíce?

Denně v NAVERTICE používáme všechny produkty, které našim klientům dodáváme – tedy jak Microsoft Dynamics NAV a CRM, tak i systém DMS řešení na platformě Microsoft SharePoint. V nejbližší době se těším především na nasazení a používání systému CRM, respektive jeho nové části pro řízení projektů a kapacit.

Vývoj na poli informačních technologií je poměrně dynamický. Je možné s tímto tempem držet krok jako dodavatel podnikových systémů?

Ano, snažíme se o to, v naší branži je to ostatně nutnost. Pokud bychom na vývoj rezignovali a snažili se udržovat naše klienty na starších verzích produktů, bez možnosti rozvoje, bylo by to možná chvíli pohodlné, ale především krátkozraké. Protože pokud neporostou naši zákazníci, neporosteme ani my a synergii oboustranného růstu se snažíme vždy zachovat a podporovat. Situaci nepodceňujeme, a proto také vynakládáme ročně velké investice do vzdělávání našich zaměstnanců a také do vývoje a údržby našich aplikací ve vazbě na nové trendy v IT technologiích.

Jaké jsou reakce na vývoj a změny na poli IT u samotných zákazníků, jsou otevřeni novým možnostem pro své vlastní podnikání?

Každý klient je jiný, někteří jsou konzervativní a jiní velmi progresivní. Na nás je, abych uměli jejich potřeby rozpoznat. V dnešní době jsou zákazníci především velmi opatrní. A s přihlédnutím na geopolitický vývoj ve světě v posledních letech se není čemu divit. Míra nejistoty toho, jaký bude ekonomický vývoj daného zákazníka například v příštích 10 letech, je z pohledu investorů velmi vysoká, a proto se rozhodovací proces, zda zákazník investuje prostředky v řádech milionů do podnikových informačních systémů, prodloužil v průměru na 1 rok i více let. Přistupujeme proto k našim klientům individuálně a snažíme se identifikovat společně s nimi slabá místa a na ta nasadit řešení, která jim pomůže zlepšit fungování jejich vlastního businessu a být více efektivní.

Váš obor se jistě také nevyhne vlivu různých trendů, z nichž některé zůstávají a posouvají oblast IT dopředu, jiné se neosvědčí. Jaký je váš názor na trendy, které se objevují v oblasti podnikových systémů?

Hlavním trendem, který je nyní v médiích už nějaký čas velmi frekventovaný, je otázka cloudu. Je pravděpodobné, že tomuto technologickému vývoji se nebude možné vyhnout a pokud ano, tak velmi komplikovaně – naším úkolem je připravit naše zákazníky na tuto změnu tak, aby to pro ně znamenalo co nejmenší okamžité investice a co nejklidnější přechod ze stávajících on premise licencí.  

Jak se tyto změny odrážejí ve vašem vlastním vývoji? Reflektujete změny v poptávce zákazníků na konkrétní oblasti řešení?

My v NAVERTICE se snažíme být na tyto změny na trhu připraveni, věnujeme množství kapacit internímu vývoji tak, aby aplikace fungovaly v souladu s tím, kam se ubírá technologický vývoj, čili i na online verzích námi dodávaných produktů. Vyšší zájem z trhu vnímáme v oblasti BI (Business Intelligence) a některých dalších prvků, které ulehčují práci koncovým uživatelů, jako jsou nástroje pro plánování výroby, lidských zdrojů nebo například nástroje pro vytěžování a digitalizaci tištěných dokumentů OCR (Optical Character Recognition). V současné době se také snažíme naše produkty nabízet na platformě Microsoft Dynamics 365 a jsme přesvědčeni, že tímto směrem se bude prodej a aplikace podnikových informačních systémů v nejbližší budoucnosti ubírat.

Jaké je situace na trhu podnikových informačních systémů? Jak vidíte z vašich dlouholetých zkušeností budoucí vývoj a směřování v tomto oboru?

Myslím si, že situace na trhu půjde ruku v ruce s tématy, která jsem zmínil v předchozích odpovědích – náš byznys se mění především v tom, že dříve jsme zákazníkům implementovali velmi rozsáhlá a na míru upravená řešení. A právě zde dochází v dnešní době k zásadní změně. Obě strany, klienti i my dodavatelé, preferují co nejmenší customizaci a naopak aplikaci standardu, na který se napojují již hotové aplikace tak, aby výsledné řešení bylo co nejjednodušší na údržbu a rozvoj. To znamená i pro naše zákazníky značnou optimalizaci nákladů na údržbu informačního systému. Na druhou stranu je to pro nás výzva, musíme mít vyvinuty kvalitní aplikace, které budeme schopni prodávat ostatním partnerům a zákazníkům, a to především mezinárodně.

Prezentujete se jako dodavatel, který chce být pro své zákazníky dlouhodobým a spolehlivým partner. Kde vnímáte váš hlavní přínos oproti ostatním dodavatelům podnikových systémů?

Myslím si, že hlavní přínos pro naše zákazníky znamenají především naše dlouholeté zkušenosti z implementačních projektů, znalosti procesů a kvalifikace našich zaměstnanců, kteří se neustále vzdělávají a jsou špičkami v daném oboru. Snažíme se, aby námi dodané řešení „rostlo“ a vyvíjelo se ve vazbě na rozvoj zákazníka. Velký význam přikládám i tomu, že máme dobře zvládnuté a stanovené metodiky implementací a podpory našich produktů. Nejde nám tedy o krátkodobý byznys a rychlé vytěžení zákazníka, ale naopak o dlouhodobou spolupráci, která je přínosná pro obě zainteresované strany. A pokud jsme se zákazníkem na stejné vlně, vzniká dobrá a dlouhodobá spolupráce.


Pokračovat na profil společnosti NAVERTICA >