Článek Trendy ICT 2016 – Pokročilé plánování a rozvrhování výroby

Mimořádná příloha časopisu IT Systems, který pravidelně přináší informace ze světa informačních technologií, byla věnována výhledu na nadcházející rok. K tématu Trendy ICT 2016 NAVERTICA přispěla odborných článek v oblasti Plánování a řízení výroby.

Řízení prostřednictvím pokročilého plánování a rozvrhování výroby je jedna z významných oblastí, ve které dodáváme svá řešení.

Ukázka ze článku:

Od padesátých let minulého století docházelo k přesunu těžiště vytváření přidané hodnoty z průmyslového sektoru do oblasti služeb. Což implikovalo snížení množství středních a menších podniků specializovaných převážně na zakázkovou výrobu. Díky finanční krizi v roce 2008 dochází ke změně trendu a nárůstu průmyslového sektoru v rámci re-industrializace s výraznou podporou moderních metod jako je např. pokročilé plánování výroby (APS). Tyto trendy samozřejmě neminuly ani Českou republiku, která byla vždy vysoce industrializovaná země a mezi evropskými zeměmi patří v této oblasti tradičně ke špičce.

Průmyslové podniky začaly postupně obnovovat informační technologie a zavádět nové postupy řízení. Výzkumy v oblasti stávajícího využívaného produktového portfolia IT technologií ukázaly, že na trhu stále chybí kvalitní a zároveň cenově dostupné APS aplikace, které by bylo možné buď jednoduše propojit se stávajícími informačními systémy, nebo by byly přímo do těchto systémů integrovány.

Celý článek si můžete zobrazit zde: Plánování a rozvrhování výroby (Jaromír Skorkovský).

Pro více informací k našemu řešení pro pokročilé plánování na principu Advanced Planning and Scheduling (APS) přejděte na informace o produktu PlannerOne.

Pokročilé plánování (APS)  Podnikové systémy (ERP)  Výrobní společnosti  Projektové společnosti  Servisní společnosti