Pokročilé metody plánování výroby a řízení zdrojů – partnerství s DELMIA Ortems

PlannerOne NAVERTICA pokračuje v partnerství se společností DELMIA Ortems, která se stala součástí Dassault Systèmes. DELMIA Ortems vyvíjí nástroj pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby (APS) a pro řízení projektových nebo servisních zdrojů - PlannerOne.

Co je PlannerOne?

PlannerOne je výkonný a intuitivní nástroj, který jde nad rámec plánovacích funkcí ERP systémů. Uživatelům přináší pokročilé plánovací a rozvrhovací algoritmy a vizualizaci pro rozvrhování výrobních zakázek a řízení zdrojů. Umožňuje  plánování v reálném čase.

Ve výrobních, servisních a projektových firmách pomáhá PlannerOne zvyšovat produktivitu a rychleji reagovat na požadavky zákazníků.

PlannerOne je rozdělen na dva moduly:

  1. 1. Plánování výroby - pro optimalizaci výrobních plánů
  2. 2. Plánování zdrojů - pro řízení projektových zdrojů

Oba moduly jsou certifikované řešení pro Microsoft Dynamics NAV (CfMD).

PlannerOne je nedílnou součástí nabídky NAVERTICA a.s. Popis a další informace najdete zde.

Kontakt:

Petr Turek, Account Manager
+420 739 586 755
petr.turek@navertica.com

Pokročilé plánování (APS)  Podnikové systémy (ERP)  Výrobní společnosti  Projektové společnosti  Servisní společnosti