Balíček kreditů v novém kabátu

Pracovníci NAVERTICA aktuálně poskytují podporu desítkám svých zákazníků. Pro lepší plánování dostupnosti svých konzultantů a programátorů je vhodné znát předem očekávání zákazníků na podporu a rozvoj informačních řešení. Z toho důvodu začala NAVERTICA využívat systém předplacených kreditů již před několika lety, a to nejdříve u těch zákazníků, kteří pro svou potřebu připravovali rozpočet na dodávané IT služby. Je zřejmé, že klient, který zná své potřeby s předstihem, dokáže je také lépe komunikovat interně ve firmě a plánuje také lépe svou součinnost, bez které se zpravidla řešení jednotlivých tiketů neobejde.

Od začátku roku 2018 začali naši obchodní zástupci sjednávat změnu podmínek tak, aby bylo možné zajistit adekvátní služby včetně plnění SLA parametrů zejména u klientů, kteří mají předplacené služby formou kreditu. Zakoupení balíčku kreditů je motivací pro plánování součinnosti na straně uživatelů zákazníka i na straně pracovníků NAVERTICA. Cílem je zvýšit kvalitu plnění jednotlivých činností v údržbě, které jsou komunikovány přes aplikaci HelpDesk. Vedlejšími parametry aktualizovaných podmínek jsou pak maximální počty otevřených tiketů, možnost penále za nedodržování slíbených termínů na obou stranách a množstevní slevy na cenu kreditů (proti standardní hodinové sazbě).

Řízení požadavků (HelpDesk)