GDPR - Co vás v roce 2018 určitě nemine?


Všechny společnosti se do května 2018 potřebují vypořádat s novými předpisy EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Sankce za nedodržení nových pravidel mohou být až likvidační. Naši zákazníci zpracovávají osobní údaje v produktech Microsoft. Pomůžeme vám při implementaci nástrojů, které Microsoft pro GDPR poskytne. Požadavky nové legislativy jsou však daleko širší – zasahují do procesů společností a udávají pravidla jak nakládat s osobními daty.

Máte přístupy, administraci a archivaci dat nastavenu správně?

Pro úvodní posouzení vaší připravenosti na GDPR jsme připravili úvodní dotazník. Zkuste si odpovědět na jednotlivé otázky a udělejte si představu, do jaké míry jste na změnu připraveni.

Odkaz na dotazník: GDPR-Dotaznik.pdf

Dalším průvodcem pro vás může být seriál článků, které napsali Zdeněk Jiříček a Jiří Černý z Microsoftu.

7 kroků, jak přežít GDPR

Změny, které dopadnou do fungování společnosti:

  • Záznamy o činnostech zpracování (místo registrace)
  • Vlastní vyhodnocení dopadů zpracování na ochranu údajů
  • Notifikace neoprávněného přístupu k osobním údajům
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Vznik evropského sboru pro ochranu osobních údajů
  • Hlavní orgán jako jedno správní místo
  • Nové požadavky na zpracovatelské smlouvy (vč. subdodavatelů)
  • Specifická pravidla pro zpracovatele

Pro splnění podmínek GDPR je nutné realizovat následující kroky:

Jednotlivé kroky můžete realizovat sami nebo s podporou společností, které nabízí služby pro implementaci GDPR. NAVERTICA vám pomůže při parametrizaci a nasazení nástrojů, které vám při plnění podmínek GDPR usnadní používání vašich Microsoft produktů.

Obraťte se na nás prostřednictvím aplikace HelpDesk pro včasné nasazení nástrojů a nastavení práv pro vaše Microsoft produkty.Platební podmínky pro nasazení nástrojů a dodávku služeb k parametrizaci budou řešeny dle aktuálně platných smluvních podmínek. Nástroje i služby pro parametrizaci budou specifické dle Vámi zpracovaného projektu k GDPR. Každý požadavek na služby k parametrizaci bude vycházet z již zpracovaných vašich projektů.

Neaktuální verze produktů Microsoft jsou pro splnění podmínek GDPR limitovány. Microsoft se ke starším verzím v oblasti splnění podmínek GDPR vyjadřuje negativně. Získání odpovědi na otázku, zda vámi využívaná starší verze NAV, CRM či SHP splňuje podmínky GDPR či nikoliv, je závislé na míře osobních údajů, které v systému evidujete.

Bezpečnost a GDPR