NAVERTICA v souladu s GDPR – pokračujeme!

Bezpečnost provozu je pro nás naprostou samozřejmostí. Soulad s legislativou zpracování a uchování dat je díky přijatým a pravidelně auditovaným technologickým a organizačním opatřením vždy zcela v souladu s právními předpisy a normami. Jsme v roli Správce i Zpracovatele osobních údajů a této naši roli se ujímáme zodpovědně. Proto se zaměřujeme na kontinuální zvyšování bezpečnosti, procesů a předpisů.

GDPR se dotýká i technologií, které jsou u nás plně v souladu s nařízením EU. Zavedení a udržování systému managementu kvality pod označením ISO 9001:2016 bylo pro nás strategickým rozhodnutím. Náš cíl je soustavně zkvalitňovat služby poskytované stávajícím zákazníkům a mít konkurenčně schopnou nabídku také pro zákazníky nové.

Ochrana informačního kapitálu je pro nás nutností. Prostřednictvím systému řízení bezpečnosti informací, známého pod zkratkou ISMS a označením certifikace ISO 27001:2014 splňujeme nezbytnou ochranu všech systémů, které obsahují důležitá data. Jedná se o pravidelně auditovaný systém managementu bezpečnosti informací, který jako mezinárodně platný standard definuje požadavky na ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost, především pak na řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, interní procesy, IT systémy a strategii společnosti.

Bezpečnost a GDPR