Vedení společnosti

                        SMT.png                          
  RNDr. Ing. Stanislav Matýšek, CSc. Managing Director
Generální ředitel

 
  PHM.png MIN.png MGZ.png  
  Ing Petr Homola, CSc.
Division Manager
Finanční ředitel
Ing. Martin Ingr, MBA
Chief Operation Manager
Výkonný ředitel
Ing. Martin Gazda
Business Developement Manager